• ปริญญาตรี วิศวะเครื่องกล อุตสาหการ หรืออื่นๆ
 • เพศชาย
 • ถ้ามีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ผู้ช่วย QC (สมุทรปราการ)

Kikkoken Ltd., Part.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • เป็นเพศหญิง
 • สามารถทำงานวันจันทร์ - เสาร์ได้
 • มีความรับผิดชอบ ใส่ใจงาน

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

ช่างประจำโรงงาน

Kikkoken Ltd., Part.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • มีความรักในงานซ่อมบำรุง
 • ซ่อมบำรุงภายในโรงงาน
 • มีความชำนาญการพิเศษ ในตำแหน่งงานช่าง

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female, Thai Nationality, 27-39 years old
 • Degree in Mechanical or Electrical Engineering
 • Good command of English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • งานซ่อมบำรุงและดูแลเครื่องจักร
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 1- 2 ปี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 21-35 ปี
 • วุฒิ ปวสสาขาช่างกล,ช่างยนต์,ช่างไฟ,ช่างอุตสาหกรรม

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai National.
 • Understand engineering drawings.
 • Working experience in sheet metal manufacturing

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Electronics, Electrical,
 • From semiconductor :Test Product, Reliability Test
 • Verification the test program and rejects product

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai national and Age not over 35 years
 • Bachelor Degree in Mechanical Engineering
 • Experience in process improvement

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality, Male, age 20 - 35 years old
 • Diploma in Electrical, Refrigeration or related
 • Have service mind and team player

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age 30 - 45 years old
 • Experienc 8 years up in Software design
 • Able to work at Bangbor-Samutprakarn

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, Age 32 – 40 Yrs.
 • Support a new business development process.
 • Able to work at Bangbor Samutprakarn

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Automation Engineer

Mattel Bangkok Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Electrical engineering, 2-3 years experienced
 • Solid work,PLC Omron or Mitsubishi
 • 5 wk, Provident fund,Fix bonus,insurance

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

HSEQ (Health, Safety, Environment, Quality) Officer

Siam IKK Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • 3 years as Professional Safety Officer
 • Experience with ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
 • Qualified as Professional Safety Officer

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Responsible for safety patrol and safety meeting
 • Responsible for accident case, havestigation
 • Update new laws in safety concerned, evaluation

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Commission
 • Japanese speaking
 • Medical insurance & Dental insurance

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Computer Engineer
 • Electrical Engineer
 • Toeic more than 550

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Electronic Engineer
 • Electrical Engineer
 • Toeic more than 550

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree in Marketing/ Business Admin
 • At least 2-3 up years marketing experience
 • Able to work under tight schedules

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Able to consult, strong interpersonal skill.
 • Have experience in HR&GA&Safety.
 • Setting and control 5S, Kaizen and KYT activity.

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Managing and controlling safety job.
 • Training or project about safety.
 • Setting and control 5s, KYT, Kaizen activity.

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 45 ถึง 55 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมสาขา ไฟฟ้า,เครื่องกล,อุตสาหการ
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารงานวิศวกรรม เครื่องจักร

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุระหว่าง 23-28 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรม

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 23 - 35 ปี มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • จบวิศวอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความคิดสร้างสรรค์สามารถวางแผนการทำงานและรายงานผล

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai national, age between 24-35 years
 • Degree in Production Management, Industrial
 • 5 years’ experience in costing inventory control

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • BA in Engineering (IE, ME, Instrument)
 • 0-4 years’ experience in process engineering
 • Good command of English

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา
 • ควบคุมงบประมาณโครงการ
 • บันทึก แก้ไขแบบก่อสร้าง งานโครงสร้างและสถาปัตย์

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ออกแบบ ถอดแบบประมาณราคาได้
 • ถอดปริมาณ BOQ
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Quality Engineer

Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • Bachelor' s degree in Engineering
 • Good understanding of FDA GMP / GLP
 • Experiences in Medical devices industry

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Engineering and Development Manager

Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • Degree or higher in Mechanical, Industrial
 • Experiences in Medical devices industry
 • Engineering and Development Manager

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male only, Age between 40 - 45 years old
 • 5-10 yrs in Utility Management in Factory
 • Hold License of Professional Practice (กว.)

23 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Asst. Quality Director

Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • Degree in Sciences , Pharmacy and Engineering
 • Good understanding of ISO 13485
 • Experiences in Medical devices industry

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Samutprakarn
 • HR Manager
 • Have experience negotiate with Union Labour

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 70k /เดือน

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย
 • ขึ้นทะเบียน จป.วิชาชีพได้
 • ดำเนินการปรับปรุงความปลอดภัยในโรงงาน

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Service Engineer

ABB Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Degree in Electrical Engineering
 • 7 years of experience in LV/MV switchgear
 • Manage and maintain customer relationships

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or Higher Vocational
 • Experiences of safety field 2 years
 • Understand the safety regulation

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Summarize and report the Production Inspector
 • Proficiency in time management, problem solving
 • Good command of English, able to travel

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in engineering or relate field.
 • 5 years in purchasing
 • Understanding with MRP and Import - Export.

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล
 • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • packaging development
 • new Launch /Re-Launch project
 • improvement / cost saving / allocation projects

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

SBU Production Engineer /Senior Engineer

Abatek (Asia) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor's degree in Industrial and/or Mechanical
 • 3 years experience in Silicone Keypad, Electronics
 • Good management skill in project management

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Program Manager

GPV Asia (Thailand) Co., Ltd

เมืองสมุทรปราการ

 • Insure all customer requirements are implemented
 • Contribution Margin control and action
 • Follow up customer satisfaction

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Assistant Program Manager

GPV Asia (Thailand) Co., Ltd

เมืองสมุทรปราการ

 • Insure all customer requirements are implemented
 • Contribution Margin control and action
 • Follow up customer satisfaction

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Technical Manager - Bus

Volvo Group (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Strong technical knowledge in truck or bus
 • Proficiency in time management, problem solving
 • Good command of English, able to travel

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • >3 yrs in production merchandiser or related
 • Professional level English & Good Analytic Skill
 • Able to handle high pressure & Attention to detail

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Quality Document Control Engineer (BTS Bearing)

UTAC Thai Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor’s Degree in Science
 • Submit approved PCN to customer
 • TOEIC score of at least 550 points

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in project/program management
 • Good Command in English (Written & Spoken)
 • Experience in Operations and Operations Systems

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Control production schedules
 • Ensures products are in compliance of standards
 • Responsible for the management and supervision

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality, 25-35 years old.
 • Bachelor Degree in Industrial Engineer
 • Work experience 1-5 years in production

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิศวกรไฟฟ้า เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปี ขึ้นไป
 • เงินเดือน 18,000 - 23,000

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล