• Bachelor in Civil Engineering
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกรโยธา
 • Able to use Auto CAD

41 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์การทำงาน มาอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกรไฟฟ้า
 • มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบขับขี่และทำงานต่างจังหวัดได้

45 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Foreman/โฟร์แมน

Phoenix World Energy Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • จบการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า ,โยธา
 • มีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ส่วนตัว พร้อมใบขับขี่ถ
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัด และย้ายสถานที่ทำงาน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor in Engineering
 • Able to use AutoCAD
 • Have own car with license and travel upcountry

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Engineer/วิศวกรขาย

Phoenix World Energy Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor in Electrical Engineering
 • Have your own car with driving license
 • Can travel upcountry

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย อายุระหว่าง 23-30 ปี
 • วุฒิฯ ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล, อุตสาหการ ฯลฯ
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี (โรงงานระยองพิจารณา นศ.จบใหม่)

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Engineer, Engineer management, Business Admin
 • Corporate/strategic plan experience in automotive
 • Project management skill, strong leadership

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • กลึงงานตามแบบ Drawing ด้วยเครื่อง CNC ได้
 • ปวช. ขึ้นไป สาขา เทคนิคการผลิต ,สาขาเขียนแบบ
 • มีประสบการณ์ทางด้าน CNC อย่างน้อย 1 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงาน QA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส-ปริญญาตรี. ขึ้นไป
 • จัดทำเอกสารรายงานด้านความปลอดภัย
 • มีความรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male not over 30 Years old
 • Graduated in higher vocation in electronics
 • Work experience in any electronics manufacturer

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Chemist

Thai Parkerizing Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • Thai Nationality Male / Female Age 22-25 years
 • Bachelor or Master degree in either Computer
 • Bachelor degree Science in Chemistry

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Engineer

Thai Parkerizing Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • Bachelor degree Engineer in Metallurgy,Material
 • Production, I.E.
 • Male/Female age not over 27 year

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To be responsible for monitoring and controlling
 • To analyze and find the route cause of the product
 • To advise team members how to handle issues

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Parts Purchasing
 • Supplier Sourcing
 • Price Negotiation ,Cost Reduction

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Production, Electrical
 • At least 7 - 10 years of experience
 • Good command of the English language

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Project Engineer

OK AUTOPARTS CO., LTD.

พระประแดง

 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Solid work ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถออก Site งานได้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23-35 ปีป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านระบบไฟฟ้าควบคุม
 • สามารถเขียนโปรแกรม PLC Mitsubishi ,Drive

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years working experiences
 • Good command of spoken and written English
 • Knowledge in MS & AutoCAD

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelors Degree in Mechanical or Electrical
 • Able to communicate in English
 • 3-5 years in rotating machine Pump

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years working experiences
 • Good command of spoken and written English
 • Knowledge in MS & AutoCAD

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage an assembly and mechanical workshop
 • Know-how in equipment with rotating parts
 • Manage the technicians for assembly work

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. – ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ QA/QC 2 ปี
 • มีความรู้การจัดการ ด้านเครื่องมือวัด

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22- 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมเครื่องกล
 • มีความรู้ความเข้าในระบบ ISO

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมโยธา
 • ออกแบบ ควบคุมการผลิตภายในโรงงาน
 • มีใบ (กว.) หรือมีคุณสมบัติในการสอบ (กว.)

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Civil Engineer / วิศวกรโยธา

Marsun Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมโยธา
 • ออกแบบ ควบคุมการผลิตภายในโรงงาน
 • มีใบ (กว.) หรือมีคุณสมบัติในการสอบ (กว.)

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Electrical Engineer / วิศวกรไฟฟ้า

Marsun Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมโยธา
 • ออกแบบ ควบคุมการผลิตภายในโรงงาน
 • มีใบ (กว.) หรือมีคุณสมบัติในการสอบ (กว.)

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ซ่อมบำรุง และงานบริหารด้านวิศวกรรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • วิศวกรรม สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Management
 • Planning
 • Development

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Planning
 • Analytical
 • Development

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Skilled in the use of Solid work or Auto Cad
 • ปวช., ปวส., ปริญญาตรี
 • Can read and understand English

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช., ปวส., ปริญญาตรี
 • Drawing / design circuits using Auto-Cad
 • calculate the size of electric device specificatio

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ม.6 , ปวช หรือ ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • Wiring Control Panel (ตู้ไฟฟ้าตามแบบ),
 • สามารถอ่านแบบไฟฟ้าได้ (ตาม Dwg.) พิจารณาเป็นพิเศษ

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • New model
 • Production
 • R&D

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age between 22-26 years old.
 • Knowledge in automobile production processes
 • written and spoken English, TOEIC 450 up

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Occupation Health & Safety
 • 1-2 year working experience in manufacturing site
 • ISO14001, OHSAS18001

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SENIOR PROCESS / VALIDATION ENGINEER

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Degree in a Chemical Engineering
 • experience in a Process / Validation Engineer
 • 8 years’ experience

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ ไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์ , เครื่องกล
 • มีรถยนต์ส่วนตัว
 • มีผลตอบแทนจากยอดขาย

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

QC Manager (Samutprakarn)(50K-70K) [Job ID:42618]

Reeracoen Recruitment Co.,Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Male/Female, Thai Nationality, 35-40 years old
 • Bachelor degree in Industrial, Production
 • 5-8 years working experience as QC in Paper

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SMT Process Engineer (Supervisor/Assistant Manager)

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • SMT
 • EMS Business
 • BOM/Revised/Control Production Plan

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female not over 35 years old
 • Bachelor degree of Quality Engineer
 • 5 Years up for experience in Quality Engineer

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bonus 2-4 mnths, Medical Ins, OT Payment
 • Expanding Japanese Plastic Manufacturing
 • At least 1 year exp. about Extruder Machine

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Chief Engineer Officer

Venus Technology Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • Mechanical , Industrial , Petrochemical
 • Natural gas station business or related
 • Project Manager/Director.

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Packaging Engineering
 • Male, Age between 24 - 30 years old
 • Have experience in Packaging control

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Production Engineer

Abatek (Asia) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor degree in Engineering or related
 • Male/female 23-35 years old
 • Good command in English and Computer liberate

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Quality Engineer

Abatek (Asia) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor’s degree in Industrial or Mechanical
 • Knowledge of Quality Management System, ISO
 • Good command of English

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 years of experience in Lean techniques
 • Sustaining a Lean system, Lean assessment score
 • Develop Lean training curriculum, conducting

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Professional Safety Officer Certification.
 • At least 7 years of experience in Safety.
 • Having knowledge in E & OHS Management System.

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาด้านวิศวกรรมเครื่องกล
 • สามารถใช้โปรแกรม Solid work ได้เป็นอย่างดี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล