• Bachelor’s Degree in engineering or related field
 • Good command of English.
 • Be able to work for on-site installing

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female aged 25-40 years old
 • Bachelor Degree in Engineering or relate field
 • At least 3 year experience in Engineering role

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สัญชาติไทย อายุรพหว่าง 24-27 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม, คอมพิวเตอร์
 • ใช้เวลาในการเดินทางจากที่พักถึงบริษัทไม่เกิน 1 ชม.

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • การศึกษาขั้นต่ำปวช
 • มีประสบการณ์ในด้านควบคุมงาน กับ โรงงานในนิคม

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Posses Professional Safety License (จป.วิชาชีพ)
 • Experience at least 3-5 years as a Safety Officer
 • Degree in Occupational Health and Safety

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วางแผนการทำงานด้านการขาย/งานติดตั้ง
 • ออกพบปะลูกค้าตามตารางนัด เพื่อเสนอขายสินค้า

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • • Minimum 3 years experience in mechanical or elec
 • •Proficient in using AutoCAD program for designin
 • Driving license

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารดำเนินการ งานโครงการก่อสร้าง
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้านงานก่อสร้าง (กว.)

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรี ขึ้นไป (ด้าน จป.วิชาชีพ)
 • ดูแลรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยงานก่อสร้าง

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

PRODUCTION IMPROVEMENT MANAGER

PRTR Executive Recruitment

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • 5 years of experience in manufacturing
 • Thai nationality
 • Experience in Six Sigma and Lean and Black Belt

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Mechanical
 • Good command of English
 • Good command of computer skills

23-Jan-17

 

Applied
 • Male age over 24 years (Thai nationality only)
 • Strong knowledge of Telecom products.
 • Own a car with driver license.

23-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree of Instrumentation Engineer
 • Competent in Microsoft Offline
 • Ability to be persistent and determined

23-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality
 • Good command in English
 • Bachelor's or Master's in Engineering

23-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รวบรวมเอกสารส่งสำนักงานใหญ่
 • รวบรวมเวลาทำงานคนงาน ขาด ลา มาสาย ส่งสำนักงานใหญ่
 • ดูแลการเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน

23-Jan-17

 

Applied

Service Engineer

LVD (Thailand) Ltd.

บางบัวทอง

 • Thai nationality, Male, Age over 25
 • Diploma or higher in Mechanical, Electrics, CNC
 • Repair and maintenance of heavy machines

23-Jan-17

 

Applied
 • สามารถวางแผน/ดูแล/จัดสรรบุคลากร
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์บริหาร

23-Jan-17

 

Applied

ช่างเชื่อม

P.K.Aluminum Co., Ltd.

เมืองนนทบุรี

 • สามารถเชื่อมงานเหล็กและงานอื่นๆได้
 • เพศชาย อายุ 22-30 ปี
 • ประสบการณ์ในการเชื่อมเหล็กไม่น้อยกว่า 1 ปี

23-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 30-35 ปี
 • ปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

23-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปี ด้านการติดตั้งเครื่องใช้ในโรงงาน

23-Jan-17

 

Applied
 • เสนอขายสินค้า ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัท
 • ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายขาย
 • จัดทำเเผนการขาย วางเเผนการปฎิบัติงาน

23-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์เขียนเเบบ 1 ปีขึ้นไป

23-Jan-17

 

Applied
 • วางแผน ตรวจสอบ งานฝ่ายวิศวกรรม ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • ควบคุมดูแล และพิจารณาการอนุมัติ
 • ทำหน้าที่อบรมให้ความรู้ ทักษะเทคนิคต่างๆ

23-Jan-17

 

Applied
 • ทำการติดตั้งประตูม้วนอัตโนมัติ
 • ซ่อมเเละบำรุงรักาาระบบประตูม้วนอัตโนมัติ
 • ประสานงานการติดตั้งประตูจนเเล้วเสร็จก่อนส่งมอบงาน

23-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in BA / Engineering
 • > 5 yrs sales and marketing experiences
 • Good in English, both spoken and written

23-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 24-55ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไปในสายงานการประมาณราคา
 • มีการวางแผนที่ควบคุมจัดเก็บเอกสารข้อมูลได้ดี

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

FACILITIES MANAGER

PRTR Executive Recruitment

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Thai Citizen, Male
 • Degree (or higher) in Mechanical Engineering
 • Aged 33 – 40 years old

20-Jan-17

 

Applied

ช่างเทคนิค

Gammaco (Thailand) Co.,Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า-อิเล็คทรอนิคส์
 • มีความรู้เรื่อง ระบบไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์

20-Jan-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ 2-3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านวิศวกรรม
 • มีความรับผิดชอบ

20-Jan-17

THB16k - 20k /เดือน

Applied
 • วางแผนงานด้านความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัยภายในโรงงาน

20-Jan-17

 

Applied
 • ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงระบบไฟฟ้า
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวะไฟฟ้ากำลัง, ไฟฟ้าควบคุม
 • เพศชาย อายุ 24-40 ปี

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Occupational Health & Safety
 • Control and prevent the accident in the store
 • Set the safety & health regulations

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวช., ปวส., ปริญญาตรี สาขางานออกแบบภายใน
 • ประสบการณ์ทำงานโครงการ 0-5 ปี
 • ถอดแบบประมาณราคาตกแต่งภายใน

20-Jan-17

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ของบริษัท
 • สามารถออกซ่อมงานต่างสถานที่ได้
 • ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย วุฒิปริญญาตรี
 • มีความเป็นผู้นำบริหารทีมงานและผู้รับเหมาได้
 • มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการ

20-Jan-17

 

Applied
 • ออกแบบระบบไฟฟ้า ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ
 • ติดต่อและประสานงานกับผู้รับเหมาให้ถูกต้องตามแบบ
 • ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมา และจัดซื้อ

20-Jan-17

 

Applied
 • วางแผนงานและควบคุมการก่อสร้างในโครงการ
 • ปรับแผนงาน และควบคุมแผนงานก่อสร้าง
 • ประสานงานกับทางหน่วยงานราชการ

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง วุฒิปริญญาตรี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanincal Engineering
 • >2 years of engineering works in manufacturing
 • Preventive maintenance

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปวช. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปีขึ้นไป

19-Jan-17

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาไฟฟ้า, เครื่องกล
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

19-Jan-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ผู้จัดการโครงการ

19-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สาขาสิ่งแวดล้อม, IE
 • มีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมอาหาร, ยา
 • ภาษาอังกฤษดี

19-Jan-17

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 22 - 28 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ การตรวจสอบ

19-Jan-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลทีมช่างซ่อมบำรุงภายในอาคาร
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงอาคารอย่างน้อย 5 ปี

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า,

19-Jan-17

 

Applied
 • Male / Female, Age between 25 - 35 years old
 • Bachelor Degree or Master Degree in Engineering
 • 1-5 years experience in Instrumentation

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Quality Engineer

Fasco Motors (Thailand) Limited

เมืองนนทบุรี

 • Male/Female Age 25 up
 • At least 3-5 years in Quality Assurance System
 • Bachelor's Degree in Mechanical or Electrical

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล