• เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • บริการซ่อมอุปกรณ์ Cold Drink ในตลาด
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า, อิเล็คฯ

39 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Recognized as one of the best employers
 • Great location, people and work culture
 • Great career development opportunity

42 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong background in maintenance
 • Having leadership and human relation skill
 • Fluent in English

42 นาทีที่แล้ว

 

Applied

Service Engineer (Wind Energy / Power Plant)

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • Power plant experience with Electrical/ Mechanical
 • Knowledge in Wind turbine/ Generator/ Aviation
 • Fair command of English

24-Jun-17

 

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาโยธา ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์การทำงานกับผู้รับเหมาหลัก
 • สามารถถอดรายการวัสดุจากแบบ และมีความเข้าใจแบบ

23-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • มีประสบการณ์ในทางวิศวกรรมเครื่องกล
 • สามารถควบคุมการทำงานในส่วนของเครื่องกลได้
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in engineering or quality function.
 • Have knowledge of Six sigma, 8D report, Statistic.
 • Good command of spoken and written English.

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาในสาขาไฟฟ้ากำลังหรือเครื่องกล
 • มีทักษะทางด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร/ระบบไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์โรงงานผลิตอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิปริญญตรี สาขาวิศวกรไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 1-2ปี

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Food Science
 • 0-2 years experience in Production Management
 • Good communicate in English

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปวช. - ปวส.
 • สามารถทำงานเข้ากะได้

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ, ขยัน และตรงต่อเวลา

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop and implement safety standard
 • Implement safety training program
 • Risk management control & emergency plan

23-Jun-17

 

Applied
 • monitoring factory performance
 • factory efficiency
 • capacity, cost and continuous improvement

23-Jun-17

 

Applied
 • Store Management
 • Maintnace Planning Mangement
 • Site Services and Management

23-Jun-17

 

Applied
 • Diploma or higher in Electronics, Mechanical.
 • Having technical skill in CMM & Smart Scope.
 • Good command of written and spoken English.

22-Jun-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ปวช. หรือสูงกว่า
 • ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยทีมงานช่างทั่วไป

22-Jun-17

 

Applied
 • ป.ตรี วิศวกรรม
 • อ่านแบบ ถอดแบบการทำงานหน้างานได้
 • ประสบการทำงาน 2-3 ปี

22-Jun-17

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

22-Jun-17

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

22-Jun-17

 

Applied
 • degree or higher in Electronics; Electrical
 • 8 years of work experience in an Engineering
 • Proven experience in multi-functional

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Power Electric
 • 2-3 years experience in Construction & Project Man
 • Have a Engineering the practice of the Associates

21-Jun-17

 

Applied

Drafting Engineer

Stamex Technology Co., Ltd.

นครราชสีมา

 • Bachelor degree or higher in industrial or mechani
 • 2-5 years experience.
 • Excellent command of English communication skills

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Electrical Engineering.
 • 2-5 years experience in industrial.
 • Good communicate in English.

21-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีความคล่องตัว ไม่อ้วน

21-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 28 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ / หรือสาขาอื่นๆ
 • 0 - 3 ปี กระบวนควบคุมการผลิต COMPRESSION

21-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างกลโรงงาน ช่างยนต์
 • มีความกระฉับกระเฉง คล่องแคล่ว ว่องไว ไม่อ้วน

21-Jun-17

 

Applied
 • Fresh Graduated (Bachelor's, Master's & Ph.D)
 • 0 - 7years experience in electronics manufacturing
 • Good command of English and computer literacy

21-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor of Science Program in Occupational Health
 • Have knowledge in performing safety inspections
 • Able to communicate and spoken&written in English

21-Jun-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
 • วิศวกรรมศาสตร์

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า
 • ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
 • สามารถใช้ AUTO CAD ได้

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
 • วิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วศ.บ., อส.บ. ,คอ.บ . ไฟฟ้า
 • วิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Work for leading employer
 • Great people, work culture
 • Great career opportunities

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Engineering Manager

Minor Food Group

นครราชสีมา

 • Engineering Managerment
 • Maintenance
 • Process Improvement

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Word for respected multinational company
 • Executive-level job
 • Build a rich and rewarding career

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ดูแลหม้อต้มไอน้ำ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป

20-Jun-17

 

Applied
 • Word for respected multinational company
 • Executive-level job
 • Build a rich and rewarding career

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย
 • ปวช. - ปวส. ไฟฟ้า
 • อายุระหว่าง 20-35 ปี

20-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher inElectronics
 • At least 10years experience
 • 5+ years experience in Quality Assurance

20-Jun-17

 

Applied
 • งานระบบเครื่องกลของโครงสร้างอาคารสูง
 • สามารถอ่านแบบ และเคลียร์แบบก่อสร้างได้เป็นอย่างดี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานก่อสร้างอาคารสูง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
 • สามารถอ่านแบบ และเคลียร์แบบก่อสร้างได้เป็นอย่างดี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย อายุ 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีใบประกอบวิชาชีพสามัญ (สย.)

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering or related field.
 • At least 2 year experience in HDD manufacuring
 • New graduate

19-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กรณีผ่านการอบรม จปว)

19-Jun-17

 

Applied
 • Health and Safety
 • Nakornratchasrima
 • English Communication

14-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล