Sales Engineer

Delta Electronics, Inc.

กรุงเทพมหานคร

 • Chinese or English is a must to liaise w/ collages
 • 14-months fixed salary & performance bonus
 • Overseas sales training twice a year

47 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิศวกรการขาย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป ในการขายสินค้า
 • มีทัศนะคติในการขาย และการบริหาร

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sale and Fire System and smoke and distributors
 • existing , Channels , Sales ,Strategy , reports
 • M and E activities and Fire Segment Consultant

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Regional Position
 • Golden Opportunity
 • Urgent Position

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • เพศชาย
 • สามารถประสานงานกับผู้รับเหมา และฝ่ายอื่นๆ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • จบ วิศวกรรมโยธา หรือ สถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง 3 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาโยธา ,ก่อสร้าง , ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ ด้านงานก่อสร้าง งานไฟฟ้า อาคาร
 • สามารถทำงาน 6 วันได้ และปฎิบัติงานประจำโครงการบ้าน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Executive (Railway)

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Trading
 • sales functions at Trading company
 • Construction projects

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Cost Engineer

Syntec Construction Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • จัดทำ Progress Claim
 • ตรวจสอบปริมาณงานและราคา
 • จัดทำงาน เพิ่ม - ลด

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Draftsman M&E

Syntec Construction Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • เขียนแบบ งานระบบ
 • ตรวจสอบเพื่อความสอดคล้องของการติดตั้ง งานระบบ
 • ติดต่อสั่งซื้อ ประมาณราคา งานระบบ ฯลฯ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประมาณราคางานก่อสร้าง โยธา
 • มีประสบการณ์ในงานประมาณราคา 2 ปี ขึ้นไป
 • จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษหากมีประสบการณ์งานคอนโด

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานขายหรือการทำงานเป้นทีม
 • .มีประสบการณ์อย่างน้อย 4 ปีทางด้านวิศวกรรม ภาคสนาม
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษดีเยี่ยม

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male / Female , Age : 21-35 years old
 • Bachelor's degree any related field (Engineer)
 • 1 years or new graduates are welcome

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in any fields
 • Good Typing Skills: Both in Thai and English
 • Enthusiasm and diligence

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Microscope field in Lifescience and Material
 • Age 25-30, minimum 2 years exp.
 • Base in Bangkok, boundary and upper central

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 55k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • Bachelor’s Degree in safety management
 • Valid qualification in occupational health, safety
 • ISO, EHS, OHSAS knowledge

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • มีใบประกาศนียบัตร จป.วิชาชีพ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop new markets and maintain with customers
 • Good English, 1-3 years of experiences
 • Good personality and presentation skills,

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Electrical/Mechanical/Mechatronics Engineer
 • At least 1 years experiences in project management
 • Fair English communication

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop new markets and maintain with customers
 • Good English, 1-3 years of experiences
 • Good personality and presentation skills,

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Own transportation with valid driving license
 • Have good command of business English
 • Chemical or mechanical back-ground/experience

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ จป. ในบริษัท ทั้งหมด
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 30
 • ปริญญาตรีสาขาวิชาชีพความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Engineering Manager

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Electrical and Electronic Products
 • FTK/TK, plants, factory
 • GIS/AIS substations

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำ BOQ งานเพิ่มเติม ตรวจสอบปริมาณวัสดุ และ Spec
 • สามารถติดต่อประสานงานได้ดี
 • มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Electrical Engineering, Mechatronic
 • 3-5 years in Service, project execution
 • Skillful in electrical works, PLC control / design

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวช. ปวส. หรือ ปริญญาตรีสาขาไฟฟ้า, เครื่องจักรกล
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male aged over 30 years
 • 5-15 years experience Mechanical Engineer
 • Able to use Auto CAD

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เก็บ Requirement จากผู้ใช้งาน
 • พัฒนา Web Application ภาษา PHP
 • Design ฐานข้อมูล

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามแผนงานของบริษัท
 • ทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทางบริษัทพัฒนาขึ้น
 • วางแผนการพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 24 - 35 ปี
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Electronics, Telecommunication
 • Experience in Transportation Railway project
 • Strong background of telecommunication

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Cost Engineer
 • Oil and Gas experience
 • Contract Condition

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

SALES SPECIALIST

PRTR Executive Recruitment

กรุงเทพมหานคร

 • 3 years working experience in technical sales
 • Male/ female, aged 27-35 years old
 • Degree in Mechanical or Chemical Engineering

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • An opportunity to work with a big, stable
 • An opportunity to utilize your skills
 • An opportunity to work for a challenging

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Lead Draftsman

SMC Consulting Engineers Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Diploma or Bachelor Degree
 • 15-20 years of experience in either drafting
 • Auto Cad, Microsoft Office Sketch Up an advantage

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Masters' Degree 3.25 GPA
 • 0-3 years of experience
 • Some experience in the design of either RC

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 10-15 years experience in construction/real estate
 • Excellent English and communication skill
 • Strong Team Leader and can work under pressure

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female, age 25 - 28 years
 • Bachelor’s Degree in Engineering
 • Fair command of English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 24 - 35
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ปฏิบัติหน้าที่งานด้านความปลอดภัยทั้งหมดของบริษัทฯ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Electronic Section Manager

IDEABOY RECRUITMENT CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor degree in Electronic Engineering
 • Age 35 -45 years Fluent in English, Japanese
 • 10 years in Electronic manufacturing

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Chiller Engineer

IDEABOY RECRUITMENT CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • Degree in Mechanical or Electrical Engineer
 • Age not over than 35 years old
 • experience in after sales service job

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years of experience in technical serrvice job
 • Working experience in a technical service
 • People management skill and Communication skill

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Sales Engineer - Industrial

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Graduated in Mechanical Engineer.
 • Experience sale to general industry.
 • Good command in English.

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Chemical, Polymer
 • 2 years as Sales in Masterbatch,Pigments
 • Achieve objectives and sales target.

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Test design, Implementation, and execution
 • 0 - 10 years exp. in software QA and testing
 • Basic microcontroller knowledge

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • PLC PROGRAM
 • AUTO CAD
 • มีความรับผิดชอบสูง

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai National. Aged over 40 years old.
 • Bachelor’s Degree or higher in Civil Engineering.
 • At least 15 years’ experience as a Project Manager

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sales service
 • Sales engineer
 • Sales Techical

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล