• Bachelors’ degree in a technical field
 • Experience in software architecture
 • Good knowledge of banking and banking architecture

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Promote Health/Safety Compliance
 • Promote and maintain customer relationships
 • Strong leadership and management skills

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความสามารถและทักษะทางด้านการซ่อม
 • ซ่อมรถวีลแชร์ และเตียงพยาบาล
 • ดีลกับลูกค้าเพื่อซ่อมของให้ตรงตามความต้องการ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการด้านการควบคุมและบริหารโครงการ 10 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์สายงานก่อสร้างและสายงานเกี่ยวข้อง
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or female, Thai Nationality only
 • 2 years experience in Chemical and Plastic regardi
 • Ability to multi-task and working dependently

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

M&E Manager

Major Development Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Supervise the implementation of the project
 • Supervision and inspection documents
 • Prepare report on the progress of various project

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Turbine,
 • Application Engineer
 • Heavy Machine

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male/Female age between 28-38 years old
 • Degree in Interior Design,Architecture or related
 • Excellent in project management skill

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2-4 years (Architectural Designer)
 • 4-6 years (Intermediate Architectural Designer)
 • Proficient in written and spoken English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Project Engineer, Electrical Engineer, Mechanical
 • Data Center, UPS, Fire Suppression System
 • Data center Monitoring System

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Mechanical Design Manager (50-80K)

Skillsolved Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Strong Engineering designs background in HVAC
 • strong design background in the Construction
 • Fluent in English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years in Automotive Manufacturing Development
 • Engineering improvements
 • Good English suchat@kensington.co.th

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-5 years project engineer in Food/Dairy/Cosmetic
 • Project study, planning, management & development
 • Good in English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Engineering or any related fields
 • 10 years of experience in Air conditioning
 • Good communication, presentation

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Electrical Design Manager (50K)

Skillsolved Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Electrical design
 • Electrical design engineer
 • Electrical design manager

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Engineering Service

Mosaic Eins Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s Degree in Engineering, Electrical
 • Male Thai nationality, age 30-40 years old
 • 5 years experience in Project.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, age not over 35 years
 • Bachelor’s or Master degree in Mechanical
 • Current engineer license

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล
 • มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลบริหารระบบความปลอดภัยในการทำงาน
 • เพศ ชายอายุ 28 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 45 ปี
 • ผ่านการอบรม จป.วิชาชีพ 180 ช.ม./จป.เทคนิค

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales Engineer (Automation)

JAC Recruitment Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Sales and Technical Engineering operation
 • Automation control system, Low / Medium Voltage
 • Project management and solution consultancy

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Project Manager M&E

Teka Construction Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ผ่านงานดอนโดมิเนียมสูงไม่น้อยกว่า 5 โครงการ
 • ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้าหรือ เครื่องกล
 • ประสบการณ์งานไฟฟ้าหรือเครื่องกลไม่น้อยกว่า 10 ปี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เงินเดือน 80K (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
 • ประสบการณ์ในสายงาน 10 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวรรมควบคุม

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female, aged over 30 years old.
 • Bachelor’s degree or higher in mechanical
 • Business level fluency in English.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 28-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรโยธา
 • วางแผนควบคุมดูแลงานเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมโยธา

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 -35 ปี
 • ติดตั้งและซ่อมแซมงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า มอเตอร์
 • มีประสบการณ์ด้านเรื่องปั๊มต่าง ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 25-30 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมดูแลงานติดตั้งงานระบบ ประปา ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการผู้รับเหมา

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมงานระบบไฟฟ้าของสระว่ายน้ำ
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการติดตั้งงานระบบไฟฟ้า

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมงานระบบไฟฟ้าของสระว่ายน้ำ
 • มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์(ปี) : 5ปีขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิงทุกช่วงอายุ
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวไฟฟ้าหรือเครื่องกล
 • ประสบการ์ณ 5 ปีขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Financial Planning & Analysis Manager

Page Group Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • * Exciting role with European Giant Company
 • * Great opportunity to join a highly dynamic MNC
 • Financial Planning & Analysis Manager -

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีหนังสือรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • มีประสบการงานช่างอาคารสูงอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ และจักรยานยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • An opportunity to work in one of the Japanese
 • An opportunity to work in high position of company
 • An opportunity to contribute technical skills

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 7-yr in Chemical Industry for Technical Service
 • Experience in Glass, Facade, Curtain Wall
 • Experience in Sealant, Building Materials

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • geologist , geological , reservoir , models
 • sand , thickness, gross, porosity,development
 • hydrocarbon development , seismic interpretation

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • จบวุฒิปวส.-ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิกภาพดี / มนุษย์สัมพันธ์ดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, age 32 - 40 years old
 • Degree in Electrical, Mechanical Engineer
 • At least 5 years’ work experience in field

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or higher in Mechanical/Electronic Engineer
 • Good Language skills - English essential
 • In-depth knowledge of Teleservice

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales Manager

SMA Solar (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Responsible for the sales of SMA inverters
 • Bachelor´s degree in Electrical Engineering
 • Willingness to travel also in bordering countries

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Project Engineer Heuft Asia

HEUFT (ASIA) LIMITED

กรุงเทพมหานคร

 • 3+ years working experience in MNC or related
 • Well organized, detail-minded
 • Strong team player, self-managed and proactive

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลติดตั้งอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ (GPS)
 • ตรวจสอบ ดูแล อุปกรณ์ติดตามพาหนะ GPS
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ดูแลด้านความปลอดภัย 1 ปีขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ในสถานีบริการ
 • รับผิดชอบการขายของสถานีบริการ
 • ดูแลและตรวจสอบเงินสดที่ได้จากการขาย

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

HSE Manager

Intertek Testing Services (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 6-7 years Safety experiences in Laboratory
 • Bachelor Degree in Occupational Health, Safety
 • Good command of English both written and spoken

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experienced in managing 100 team member in Servic
 • USA Firm
 • Engineering degree

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female /Male, 25-35 years old.
 • Bachelor’s degree in Electrical Power Engineer.
 • 1-2 years, Electricity will be advantage.

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales Account Manager (Thailand)

Allied Devices (S) Pte Ltd

กรุงเทพมหานคร

 • min. years of working experience required
 • Good in English conversaction & writting
 • 5 days working

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Produces packaging product by wiring electrical
 • Assembly packaging product such as Booster Package
 • Assembly water pump in type of Home pump

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล