• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (สามัญวิศวกร)
 • มีทักษะการประสานงานและการเจรจาดี

2 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ความชำนาญเรื่อง Instrument & Control
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (สามัญวิศวกร)
 • มีประสบการณ์ในงานออกแบบระบบงานไฟฟ้า

4 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปี หรือจบการศึกษาใหม่
 • มีความรู้เกี่ยวกับอาคารขนาดใหญ่ (งานคอนกรีต)
 • มีทักษะและความสามารถในการทำงานที่หลากหลาย

33 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 -3 years in Logistics, Warehouse
 • Have knowledge of the Law of safety in the workpla
 • Can communicate in English.

42 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 -3 years of technical/maintenance
 • Support in Preventive Maintenance activities
 • Monitor in roles of facilities maintenance policy

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor's degree in Electrical Engineering
 • 3-5 years and experience in construction field
 • utilities&facilities developement and maintenance

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการใช้เครื่อง CNC , Machining Center
 • มีความรู้พื้นฐานการใช้งาน Cutting Tools

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถอ่าน Drawing ได้ ออกแบบJIG หรือเคยเรียนมาได้
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปวส ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Capacity planning
 • Manpower planning
 • Bekido (Efficiency) improvement activity

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Mixing process design and development
 • Mixing process trial
 • Mixing process cost improvement

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Environment Engineer ,Environment Science
 • 2 years experiences and concerning with Product
 • Work management concern with Internal

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age: > 22 years old
 • Degree / Major in Engineering
 • To investigate the product quality report (PQR)

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age 30 years old up
 • Engineering Bachelor Degree Up
 • Experience 5 Years in automotive field.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ENGINEER
 • WIRE HARNESS
 • CHONBURI

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's in OHS or hold certificate Jor Por Vor
 • 3 years work exp. of SHE/Automotive is a plus
 • Good command of English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Marketing or a related field
 • 3 year of working experience in Customer Service
 • Able to use ERP Program would be an advantage

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • (New graduates are welcome)
 • Degree in Mechanical Engineer
 • Good command of English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male age not over 35 years
 • Bachelor 's degree in Mechanical, Electrical
 • Have experience maintenance

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • (New graduates are welcome)
 • Degree in Mechanical Engineer
 • Good command of English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, Thai, age 40 - 50 years old
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Mechanical
 • 15 years experience in production & engineer

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, age 25 - 35 years old.
 • Bachelor’s Degree in Engineering or related field
 • Working PE Division over 5years as PE Engineer.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • Thai nationality,Male or Female , age 25 - 38 year
 • Over 3 year exp. in Sales or any related field
 • Good command in English and Japanese (JLPT N1-N3)

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สรรหาพนักงาน ควบคุมรปภ.
 • ประสบการณ์งานด้าน รปภ. 2 ปีขึ้นไป
 • ฝึกอบรมงาน รปภ.ได้

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนงานฝึกอบรม
 • ฝึกอบรมพนักงานงาน รปภ.ใหม่-เก่า
 • ประสบการณ์งานด้านฝึกอบรม รปภ.โดยตรง 2 ปี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Maintain, control and implement electronics test
 • Software debug and development for test
 • Improve tester system to support production line

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop, lead, and execute sourcing strategies
 • Reduce company’s purchasing expenses and improve
 • Support customer’s request on productivity

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23-35 ปี
 • ปริญญาตรีด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • ขับรถยนต์ได้

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Mechanical Engineer
 • Eperience 2-3 years in Design fields
 • Good command of written and spoken English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Product Design
 • Prodduct development
 • Product function

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ความสามารถในด้านวิศวกรรม
 • ตรวจสอบปริมาณวัสดุเพื่อสั่งซื้อวัสดุที่ใช้ใน Site
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Over 10 years in the QC, Quality system position
 • Experience in Automotive manufacturing business
 • Knowledge of ISO/TS 16949:2002, QMS, GD&T

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน

Applied
 • Not over 30 yrs old, at least 2 year experienced
 • Attractive welfare, 5 working days/week
 • Challenge job!

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • sale , oil, gas , construction , pre-commissioning
 • Pressure Testing, Chemical Cleaning, Hot Oil Flush
 • Petrochemical , oil , gas , engineering , develop

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Mechanical or Industrial Engineering
 • transfer product & process
 • ISO13485, FDA, GMP

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Mechanical Engineering Background
 • Strong experience in Rotating Equipment
 • Experience in oil & gas & refinery industry

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree in Mechanical or a related field
 • 3-5 years of experience in the ink, printing
 • Good English communication skills.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, age 35 to 45 years old, B.Eng
 • Strong in take care of customer and new project
 • Knowledge of Machining process

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/ Female, age not over 40 years old
 • Hold JLPT N3 up
 • Knowledge in CMM

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, age over 35 years old.
 • Experience in QA management with Automotive fields
 • Good command in English& Japanese

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Above 5 years work experience
 • Bachelor's degree in EHS.
 • Age 21 years up.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 35k /เดือน

Applied
 • major in safety and environment engineering
 • Be familiar with the process of chemical purchas
 • national certified safety engineer certificate

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in mechanical engineering required
 • 5-10 year experiences design engineer for machines
 • Excellent communication in Thai and English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, Age 22 - 27 years old
 • degree in Production, Mechanical, Industrial
 • TOEIC Score at least 400 points

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานด้าน Product engineer
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษได้
 • มีความรู้ทางด้านโพลิเมอร์

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Two years’ experience as planner in semiconductor
 • Expertise in planning systems, tools, procedures
 • The job is based in Chonburi, Thailand

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Not over 30 yrs old, at least 2 year experienced
 • Attractive welfare, 5 working days/week
 • Challenge job!

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วางแผนงานก่อสร้าง และ ควบคุมงานก่อสร้าง
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ด้านคุมงานก่อสร้าง 5 ปีขึ้นไป

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแล-ซ่อมบำรุงอพาทเม้นท์ จ.ชลบุรี
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านช่างก่อสร้าง (ไฟฟ้า/ประปา/กระเบื้อง/

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • วิศวกรโยธาและมีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ
 • ประสบการณ์ด้านโยธา10 ปีขึ้นไป

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree (or Higher) in Machanical Engineering
 • 7 years experience in Machine Maintenance
 • Good command in English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล