QA Supervisor 1 Position

Lenso Wheel Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • ปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมเครืองกล
 • มีประสบการณ์ในงานด้านเป็นหัวหน้างานสายประกันคุณภาพ
 • รับผิดชอบตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Plastic Injection from Automotive or related.
 • Good command of English
 • At least 3 years in Quality Control.

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์ด้านงานฉีดพลาสติก สามารถปรับฉีดได้
 • มีความรับผิดชอบ, กระตือรือร้นในการทำงาน

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • experience at least 3 years
 • Male (preferable) age above 27 years
 • Graduated from Mechanical Engineering

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Related experience at least 15 years
 • Graduated from Mechanical Engineering, Industrial
 • Monitoring and Control & Management Construction

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Related experience at least 10 years
 • Male (preferable) age above 27 years
 • Monitoring and Control & Management Construction

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับเฉพาะผู้ชายเท่านั้น อายุไม่เกิน 28 ปี
 • ต้องมีประสบการณ์เรื่องระบบบำบัดน้ำเสีย 2 ปีขึ้นไป
 • ไม่รับนักศึกษาจบใหม่

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good managing and problem solving character
 • Male or Female, Thai Nationality, Age 35-50
 • lead the team to follow production and management

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Make the details operation plans for each assigned
 • Production Control
 • Issue and update the production condition

24-Feb-17

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Bachelor’s degree in any field
 • Experience in Automotive Part

24-Feb-17

 

Applied

Sr. Engineer (AE)

Takata-TOA Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • Male, Age 28-35 years old.
 • Bachelor’s degree of Industrial Engineering
 • Good command of English of Japanese

24-Feb-17

 

Applied
 • Male , age 32 - 41 years
 • Bachelor Degree Related
 • 7 years experience

24-Feb-17

 

Applied
 • Male/Female, age between 25-30 years old
 • 1-3 years experience in production of designing
 • Experience in development cooler/freezer products

24-Feb-17

 

Applied
 • HSE , Officer , Oil and gas , hazard and follow
 • Safety, standard ,onshore ,occupational , Health
 • regulations and procedures and offshore

24-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Mechanical Engineering
 • Working from Mon - Fri
 • Salary and benefits

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2+ Years experience in Quality Engineer
 • Have experience from Automotive Manufacturing
 • Storng Problem Solving, Analytic, Decision Making

24-Feb-17

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor's degree in Engineering
 • Good salary and benefits
 • Work on Mon - Fri

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

วิศวกรไฟฟ้า

Kim Pai

ฉะเชิงเทรา

 • ปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร 2 ปี
 • วางแผน / กำหนดแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรได้

24-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ในงานวิศวกรรม 5-7 ปี
 • มีประสบการณ์บริหาร การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร

24-Feb-17

 

Applied
 • Foreman ผู้ควบคุมงาน เขียนแบบ งานเหล็ก งานเดินท่อ
 • จบการศึกษาทางด้านเครื่องกล หรือ ไฟฟ้า
 • มีใบขับขี่ีรถยนต์ส่วนบุคคล ทำงานล่วงเวลาได้

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 Years in Process Engineering for Wire Harness
 • Implementing New Manufacturing Processes
 • Able to Handle Multi Projects at the Same Time

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Science or Engineering
 • Systematic Thinking and Flexible
 • 8 years up of experience in IC Manufacturing

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Chemist

TOA-Chugoku Paints Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • Male, age between 22-30 years old
 • Degree in Science Chemistry
 • ควบคุมคุณภาพ (QC) ด้านเฉดสี

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 38 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ จป.วิชาชีพ ในโรงงานอุตสาหกรรม

24-Feb-17

 

Applied
 • จบสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประสบการณ์ด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO / 5 ส.

24-Feb-17

 

Applied
 • ควบคุม ดูแล งานซ่อมบำรุง เครื่องจักร ซ่อมทั่วไป
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 18-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. , ปวส. , ป.ตรี สาขาวิชา ไฟฟ้ากำล
 • ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในร้านสะดวกซื้อ 7-ELEVEn

24-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master Degree in Mechanical Engineer
 • 0 - 5 years of experience.
 • Specific skills of AutoCAD, Solidworks and PDM.

24-Feb-17

 

Applied
 • Night Shift Production Manager
 • Automotive
 • Good in Engkish

24-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธาพร้อมใบประกาศ
 • สามารถทำงานโครงการก่อสร้่างได้
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง และมีใบอนุญาตขับขี่

24-Feb-17

 

Applied

Engineer

OSG Thai Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • Bachelor’s Degree in Engineering and related field
 • 1 years or more experience in Tool or Machine
 • Self-motivated and able to work in a team.

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • จบปริญญาตรี ด้านวิศวกรโยธา
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานทางจะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Previous experience working with automation
 • 5 years of professional experience
 • Degree in Industrial Engineering or related field

24-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป วิศวไฟฟ้าหรือเครื่องกล
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ ควบคุมบริหารงานระบบ

24-Feb-17

 

Applied
 • ซ่อมบำรุง และ รักษาเครื่องจักร
 • ทำรายงานเกี่ยวกับประวัติรเครื่องจักร
 • สามารถทำงานเชื่อมได้

24-Feb-17

 

Applied
 • สามารถใช้อินเตอร์เตอร์ได้
 • สามารถใช้โปรแกรม PLC ได้
 • ทำเอกสารประวัติการซ่อมบำรุงรักษา

24-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Electrical or Mechanical
 • 4 years Engineering and Project Management
 • The ability to work independently.

24-Feb-17

 

Applied
 • 2 years’ experience in roles
 • Degree in Electrical or Mechanical Engineering
 • Proficient with office applications & AutoCAD

24-Feb-17

 

Applied
 • Responsible for development and management
 • Control 60 subordinates in QC Division
 • Inspection before sending products to customer

23-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Public Health Occupational He
 • Workable Communication in English
 • 5-10 years in Foods Manufacturing Plants

23-Feb-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศและอายุ
 • สามารถเขียนแบบ โดยใช้โปรแกรมทางวิศวกรรม
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

23-Feb-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศและอายุ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรม สาขา ไฟฟ้า
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

23-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor in Industrial Engineer, Chemical Engineer
 • 5-7 years prefer in production in steel industry
 • Computer literacy (Ms. Office)

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่จำกัดเพศและอายุ
 • ปริญญาตรีวิศวกรรม สาขา ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

23-Feb-17

 

Applied
 • งานบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

23-Feb-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai nationality, age between 35-45 y
 • Bachelor’s degree in Science, Economic or related
 • Experience10 years in Automotive Part & Electronic

23-Feb-17

THB55k - 90k /เดือน

Applied
 • HSE , Officer , Oil and gas , hazard and follow
 • Safety, standard ,onshore ,occupational , Health
 • regulations and procedures and offshore

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 18 - 30
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 18 - 30
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2

23-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล