• วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ( สาขาเครื่องมือวัด ,
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • Sales แนะนำสินค้าให้กับลูกค้า , จัดทำใบเสนอราคา

37 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความกระตื้อรื้อร้น ตรงต่อเวลา ทุ่มเท่กับงาน
 • มีความรู้ ทักษะ ในเครื่องมือตรวจวัด , ไฟฟ้า
 • สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้รวดเร็ว

37 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Engineering.
 • Previous related experience in construction.
 • Good personality and positive attitude.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Newly graduates are welcome
 • knowledge of Scada systems
 • Communicate in English (written and spoken)

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • University degree, ideally in a technical
 • 5-7 years’ professional experience
 • Ideally experiences with renewable energy project

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor
 • Head
 • Civil

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality , Male Age 30 -45 years old
 • Bachelor degree in Marine or Marine Engineering
 • 2 year experience in Port Captain,Marine Sup

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Civil Engineering
 • Experience Construction Supervision Infrastructure
 • 25 years of working experience

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop , new circuit , PCB , Electronic , design
 • Mechatronics
 • CAD and allium

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • เพศชาย, หญิง อายุ 22 - 38 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Engineering
 • Experience in auto accessory development
 • Familiar with auto accessories suppliers

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • at least Bacherlor degree
 • at least 1 year experience
 • Salary: Negotiable

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Analyst or Associates, CEOs office
 • Strong presentation / excel modelling skills
 • Fast paced career growth

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Presentation of product features to win projects
 • Support technical proposals by PCS 7 / S7-400
 • Support Sales for product presentation for clients

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Car Interior, Body, Chassis, Electrical Component
 • Drawing issue (2D+3D) using CATIA program
 • Strong human relations & communication skill

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 4-5 years in sell contract agreement.
 • Technical Engineer background with good english.
 • 2-3 years in Sales Engineer.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in any related field
 • Aged between 28 - 35 years old
 • Able to travel with own car

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารจัดการงานจัดทำงบประมาณก่อสร้าง
 • ปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการไม่น้อยกว่า 3 ปี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in building construction
 • Good English written and oral communications
 • Minimum 4 years of experience in MEP construction

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 0 -5 years of working experience
 • University degree, Masters or Bachelor degree
 • Knowledge of quality tools, required: FMEA

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือ วิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงานโยธา ก่อสร้าง มากกว่า 7 ปี
 • บริหารจัดการการจัดทำแผนงานโครงการก่อสร้าง

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • สามารถเดินทางอบรมต่างประเทศได้ทันที
 • หากมียานพาหนะส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, Thai Nationality, 22-28 years old
 • Bachelor degree in Network, Electrical
 • 1-3 years working experience implementing

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Natrual gas compressor
 • Oil and Gas
 • Mechanical and operation background

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Nitrogen Stimulation Equipment
 • Oil and Gas
 • Engineering and Operation experience

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Work with Product Owners to help them leverage
 • Gather requirements and build roadmaps
 • Providing guidance on suitable options

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Work with Product Owners to help them leverage
 • Gather requirements and build roadmaps
 • Providing guidance on suitable options

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Work with Product Owners to help them leverage
 • Gather requirements and build roadmaps
 • Providing guidance on suitable options

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering or Science
 • Project management
 • Customer interface channel for NPI project

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Science or Engineering
 • 10 years Quality / Process Engineering experience
 • Statistical Process control / Six sigma knowledge

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 25-40 years old
 • Bachelor degree in Electrical, Automation
 • 3-5 years working experience in Sales & Marketing

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Electrical Engineer
 • Cooling System
 • Support NTTCT data center services

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Plan and evaluate new package development
 • Plan & evaluate for process capability improvement
 • Process control for new engineering

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sourcing & procurement of Fridge & Chiller system
 • Min 5 years direct exp. in procurement/ soucing
 • Bachelor Degree in ME/ EE

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Handle all construction/engineering purchase order
 • 2-5 years in direct exp in construction sourcing
 • Bachelor of Engineering (Mechanical/ Electronic)

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • min 5 years of experience
 • Manager Level
 • Engineering, Science, Food Industrial

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม PLC ได้ดี
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่ดี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • M&E System, Design, Contact/Control Suppliers
 • Design and Construction for Retail Store,
 • Flexible working hours

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบสาขาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Estimate software development timelines
 • Deliver across the entire app life cycle - concept
 • Working directly with developers & product manager

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, อิเล็ก, ไฟฟ้า
 • ชอบการค้นคว้า พัฒนาสิ่งใหม่ๆ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • strong in managing factory and People
 • Poultry business, strong English
 • 300-400K

8 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB160k /เดือน

Applied
 • Key Account Management
 • Specialize in heavy Industry
 • Mechanical Engineering background

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • to contribute the development in big plants field
 • to work in big and stable Japanese company
 • Fresh graduates are welcome

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years experiences in technical services
 • Experience in product stewardship
 • Experience in polymers, plastics or chemicals

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, Age between 22-35 years old
 • Bachelor’s Degree in any related field
 • Have to experience in Sales of Electrical

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male / Female, age between 25 - 35 years old
 • Major in Electrical Engineer or related field.
 • 1 year experience in related field.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Configure and Administer a defined technology/sy
 • Minimum 1 – 5 years’ experience in installation
 • Oracle database, Oracle Sun Solaris

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาTelecom / ไฟฟ้า / electronic
 • Knowledge in Mobile network GSM
 • 0-3 years in site Telecom Implementation

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical, Electrical
 • Experience 3 years up in relate field.
 • Working: Monday – Friday (08.30 – 17.30)

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล