• เข้าใจในวิธีการที่จะประกอบรูปแบบชิ้นงาน
  • รู้จักการใช้เครื่องมือ รู้จักการประหยัดวัสดุ
  • เข้าใจในสิ่งหลักๆพื้นฐานของงานคือ แนวดิ่ง แนวฉาก

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปวช. – ปริญญาตรี
  • หัดรักษาเครื่องมือ ถือกฎความปลอดภัย
  • มีความอดทน หมั่นฝึกฝนอาชีพ

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล