• EA is the renewable energy business company.
  • Bachelor’s degree in Engineering is preferred.
  • Experience of wind turbines and power plant.

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • มีความรู้ ความเข้าใจในงานช่างหรืองานซ่อม
  • ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานซ่อมต่างๆภายในโรงแรม
  • มีประสบการณ์ทำงานพิจารณาเป็นพิเศษ

26-Apr-17

 

Applied
  • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
  • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
  • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

25-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล