• พ่นสีด้วยมือ ,พ่นสีด้วยเครื่อง AUTO MATIC
 • ปวช. - ปวส.
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบเรื่องการจัดการพลังงานตามระบบ ISO 50001
 • ตรวจประเมินสภาพการใช้งานของเครื่องจักร
 • ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขา วิศวกรรมเคมี พลังงาน หรืออุต

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor in Science or Engineering
 • At least 7 years in Electronics Manufacturing
 • Good interpersonal skill

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 years of experience of QE
 • ISO 9001/2000, ISO /TS 16949:2002
 • Quality function, SPC, MSA or FMEA

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher of Chemical Engineering
 • 0 - 2 year(s) experience in Purchasing
 • Computer literacy in Microsoft Office

30-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Electronic/Mechanical/Chemical Engineer
 • Graduated from well-known university is preferred
 • Good command in both spoken and written English

30-Mar-17

 

Applied
 • ช่วยวิศวะรับผิดชอบงานเขียนโปรแกรมออกแบบ
 • ปริญญาตรี วุฒิ วทบ.วศบ. เคมี, ไฟฟ้า,
 • มีใบ กว.พิจารณาพิเศษ

29-Mar-17

 

Applied
 • Engineer
 • Electrical, Chemical, IE
 • Mechanics, Electronics, Chem., IE

29-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Industrial
 • Having experience in Planning, Industrial Engineer
 • Able to communicate English language

29-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี วศบ. เคมี วิศกรรมสาสตร์
 • ควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิต (บรรจุ)
 • ควบคุมกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามแผน

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male. Age 23 Years up
 • Bachelor in Engineering or chemical
 • Can work overtime

27-Mar-17

 

Applied
 • 1-3 ปี ด้านงานกระบวนการชุบโลหะ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป มีความรู้ด้านเคมี
 • ประสานงานกับฝ่ายคุณภาพและฝ่ายผลิต

24-Mar-17

 

Applied
 • ปวส สาขาเคมีอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1-3 ปี ด้านงานควบคุมคุณภาพ
 • ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน

24-Mar-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1-3 ปี ด้านโรงงานอุตสาหกรรม
 • ปวส ขึ้นไป มีความรู้ด้านเคมี
 • ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์และพัฒนางานชุบโลหะ

24-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล