• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์
 • มีความรู้ด้านการทำโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
 • เรื่องของระบบมาตรฐาน เช่น ISO 9001 , ISO/IEC 17025

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์
 • สามารถปฏิบัติงานและร่วมดำเนินการวิจัยได้
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 years of experience of QE
 • ISO 9001/2000, ISO /TS 16949:2002
 • Quality function, SPC, MSA or FMEA

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Higher of Science in Chemistry
 • At least five (5) years’ experience in Micro/Chemi
 • Must have the ability to win and maintain the resp

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Aged 35-45 years old
 • Master or bachelor’s degree in Safety, Health
 • Experience in management or implementing ISO4001

20-Feb-17

 

Applied
 • Male / Female, age 37 - 45 years old
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Chemical
 • 12 years experience in produnction management

20-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor degree or Master degree in Engineer
 • 2-3+ years of relevant work experience
 • Good spoken and written English and Japanese

20-Feb-17

 

Applied
 • Master’s Degree in Engineering
 • Experience with product health and safety preferre
 • At least 5 years of experience in gypsum building

20-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรม สาขาเคมี
 • มีประสบการณ์ 0-2 ปีขึ้นไป

17-Feb-17

 

Applied
 • Male/Female, age 22-35 years old
 • Chemical Engineer or Polymer Engineer
 • New graduated we are welcome

16-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering,chemical engineer
 • ISO 9001, ISO 14001 knowledge is preferred
 • Good interpersonal and communication skills

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-3 ปี ด้านงานกระบวนการชุบโลหะ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป มีความรู้ด้านเคมี
 • ประสานงานกับฝ่ายคุณภาพและฝ่ายผลิต

15-Feb-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1-3 ปี ด้านโรงงานอุตสาหกรรม
 • ปวส ขึ้นไป มีความรู้ด้านเคมี
 • ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์และพัฒนางานชุบโลหะ

15-Feb-17

 

Applied
 • ปวส สาขาเคมีอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1-3 ปี ด้านงานควบคุมคุณภาพ
 • ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน

15-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล