• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์
  • มีความรู้ด้านการทำโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
  • เรื่องของระบบมาตรฐาน เช่น ISO 9001 , ISO/IEC 17025

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์
  • สามารถปฏิบัติงานและร่วมดำเนินการวิจัยได้
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • 3-5 years of experience of QE
  • ISO 9001/2000, ISO /TS 16949:2002
  • Quality function, SPC, MSA or FMEA

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล