Project Assistant (Sales)

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

  • Media Education
  • Project coordinator, presentation
  • upcountry

25-Jul-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
  • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี
  • มีประสบการณ์ในการควบคุมกระบวนการผลิต

20-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล