• ปริญญาตรี /โท วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า
  • ประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงมากกว่า 10 ปี
  • สวัสดิการมากมาย ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Degree in Electrical Engineering or related fields
  • 3 - 5 years of experience
  • PLC knowledge, Allen Bradley, Siemens, etc.

19-Jul-17

 

Applied
  • Male age not over 23-35 years old
  • Bachelor's or Vocational Diploma in Mechanical
  • 3 years working experience in repairing

18-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล