• ออกแบบผลิตภัณฑ์ ติดต่อประสานงาน
 • วุฒิ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบ

28-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Electronics, Electrical
 • Good English communication
 • Able to work in Lumphun province

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years experience in project improvement
 • Leading standardization & efficiency improvement
 • Able to work in Lamphun province

27-Apr-17

 

Applied
 • Minimum 8-year experience in manufacturing process
 • Strong leadership and good management skills
 • Able to work in Lamphun province

26-Apr-17

 

Applied
 • Minimum 2-year experience in project management
 • Good command of written and spoken English
 • Able to work in Lamphun province

26-Apr-17

 

Applied
 • Minimum 3 year experiences in project improvement
 • Fundamental knowledge in engineering management
 • Able to work in Lamphun provice

26-Apr-17

 

Applied
 • Engineering or related fields
 • Lean, Six-Sigma methodology experience
 • Background in manufacturing

25-Apr-17

 

Applied
 • Quality Assurance
 • Final Quality Control
 • Bachelor degree in Engineering

25-Apr-17

 

Applied
 • Degree in Electronics, Mechanical, Industrial.
 • Good English communication skill.
 • Able to work in Lamphun province.

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Leading the quality management system.
 • Good command of spoken and written English
 • Strategic thinking and leadership skills.

24-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล