• ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหกรรม
 • อายุ28-30ปี
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหกรรม
 • อายุ 28-30 ปี
 • มีประการณ์ด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรม

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์การด้านการทำ TQM, KAIZEN
 • มีความรู้ ISO 9001, GMP, HACCP, BRC

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปี วุฒิปริญญาตรี / วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ 1- 2 ปี ขึ้นไป
 • เขียนโปรแกรมVitual Basic / PLC,Touch Screen

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Production Engineer - Samutprakarn

ABB Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Degree in Electrical/Industrial Engineering
 • 3 years of experience in a manufacturing
 • Proficient in MS Word, Excel, and PowerPoint

27-Mar-17

 

Applied
 • วิศวกร IE ประสบการณ์ 5 years ใน Lean หรือ TPS
 • สามารถคิดค้นวิธีการและวางแผนงานในการนำระบบลีนมาใช้
 • ทัศนคติเปิดกว้างและชอบความท้าทาย เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถควบคุมการทำงาน คนงาน ประมาณ 40 คน
 • มีประสบการณ์ ด้านงานเชื่อม CO 2
 • สามารถจัดแผนการผลิตภายในให้เป็นระบบรับผิดชอบ

27-Mar-17

 

Applied

Knowledge Training Engineer (25K)

Skillsolved Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Knowledge engineer
 • Knowledge management
 • Knowledge management engineer

27-Mar-17

 

Applied

Production Engineer (25K)

Skillsolved Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Production
 • Production engineer
 • Product engineer

27-Mar-17

 

Applied
 • ปวส. – ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ QA/QC 2 ปี
 • มีความรู้การจัดการ ด้านเครื่องมือวัด

25-Mar-17

 

Applied

MAINTENANCE SUPERVISOR

PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Aged 25-33 years old / Male or female
 • Bachelor’s degree in engineering
 • 3 years in production management and industrial

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / female age 18 years up
 • Bachelor's degree in industrial engineering
 • Design and process control, optimal cost

24-Mar-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 2
 • เคยผ่านงานโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทบรรจุภัณฑ์
 • สาขา วิศวกรรมอุตสาหกรรม

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manufacturing management experience
 • Ability to lead and motivate subordinates
 • Good English communication skills

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Automation Engineer

Mattel Bangkok Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • ME,EE,Automation filed, 2-3 years experienced
 • Desigh by using Solid work,PLC Omron or Mitsubishi
 • 5 wk, Provident fund,Fix bonus,insurance

23-Mar-17

 

Applied
 • THAI NATIONAL ONLY
 • MECHANICAL OR INDUSTRIAL ENGINEER QUALIFIED
 • 7+ YEARS EXPERIENCE

23-Mar-17

 

Applied

Production Engineer (Urgent required)

ElE InterGroup Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • bachelor of engineer age over than 28 years
 • experience process, flexible plastic, develop, iso
 • printing, packing, laminate, lean, six sigma, tps

23-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล