• Able to attend training overseas
 • Able to travel within Thailand on short notice
 • Able to communicate effectively in English and Tha

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality
 • Degree in Industrial Engineering or Supply Chain
 • 3years in Supply Planning or Supply Chain function

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลเครื่องจักรกลทางการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปวช./ปวส. / ป. ตรีขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง

27-Apr-17

 

Applied
 • ชาย , หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวะกรรม สาขาเครื่องกล,ยานยนต์
 • ควบคุมและดูแลการผลิตชิ้นงานต้นแบบ
 • ควบคุมกระบวนการจัดทำเอกสารตามระบบISO

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล