• ชาย อายุระหว่าง 25-30 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์
  • สามารถใช้ programmable logic controller (PLC) ได้

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
  • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี
  • มีประสบการณ์ในการควบคุมกระบวนการผลิต

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • Male / Female, Age between 25 - 35 years old
  • Bachelor Degree or Master Degree in Engineering
  • 1-5 years experience in Instrumentation

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล