• Bachelor’s degree in Industrial Engineer or relate
 • Experience in Industrial Management 3 year
 • Good command in English.

26-May-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

26-May-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 – 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความรู้ด้านการวางแผนการตลาดและแผนงาน

26-May-17

 

Applied
 • จบ ป.ตรี สาขาวิชา วิศวกรรมศาตร์ เครืองกล อุตสาหการ
 • Mechanical Engineer
 • ปฎิบัติงานที่นครปฐม

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Excellent command of English.
 • At least 15 years of working experience
 • Excellent team work and conflict management skills

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล