• Bachelor’s degree in Industrial Engineer or relate
  • Experience in Industrial Management 3 year
  • Good command in English.

21-Jul-17

 

Applied
  • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

21-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล