• Uregently Required
 • Uregently Required
 • Uregently Required

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Comprehensive knowledge of manufacturing practices
 • Experience in a manufacturing setting.
 • Must have very good command of English.

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • production, industrial, automotive, coash,
 • production manager, assistant production manager
 • assembly, production management,

19-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เสนอขายสินค้า ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
 • มีประสบการณ์ขายสินค้าอุตสาหกรรม อย่างน้อย 1 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาด้านการตลาด

16-Feb-17

 

Applied
 • เสนอขายสินค้า ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
 • มีประสบการณ์ขายสินค้าอุตสาหกรรม อย่างน้อย 1 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาด้านการตลาด

16-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor degree
 • Experienced in Industrial products
 • Good command in English

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล