• ปริญญาตรี วิศวกรรม สาขา อิเล็คทรอนิกส์,ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์การจัดการงาน New Model 3 ปี ขึ้นไป
 • ประสานงาน New Model ที่เกี่ยวข้องกับ Automotive

28-Apr-17

 

Applied
 • วิศวกรรม สาขา อิเล็คฯ, เครื่องกล, อุตสาหการ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์, มีทักษะการประสานงาน
 • งานวิเคราะห์กระบวนการผลิต

28-Apr-17

 

Applied
 • Setting and Development Material, Warehouse
 • Ensure parts supply to right POU
 • Maintain Material Handling Parameter and flows

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Quality engineer or Customer Quality Engineer
 • Strong knowledge in technical of vehicle
 • Field Quality Improvement

27-Apr-17

 

Applied
 • packaging development
 • new Launch /Re-Launch project
 • improvement / cost saving / allocation projects

25-Apr-17

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมแมคคาโทรนิคส์
 • มีประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปีในตำแหน่ง Engineer
 • สามารถทำงานวันเสาร์เดือนละ 1 ครั้งได้

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Industrial Engineering Manager

Millimed Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Male or Female, age 28-35 years old,
 • Bachelor’s/Master’s Degree in Pharmacy
 • At least 5 years experience in manufacturing

25-Apr-17

 

Applied

Quality Engineer

ABB Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor’s degree in Electrical or Industrial
 • Bachelor’s degree in Electrical or Industrial
 • Local residents and ability to communicate

25-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรม สาขา อิเล็คทรอนิกส์,ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์การจัดการงาน New Model 3 ปี ขึ้นไป
 • ประสานงาน New Model ที่เกี่ยวข้องกับ Automotive

24-Apr-17

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • Parts Purchasing
 • Supplier Sourcing
 • Price Negotiation ,Cost Reduction

24-Apr-17

 

Applied
 • ปวส. – ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ QA/QC 2 ปี
 • มีความรู้การจัดการ ด้านเครื่องมือวัด

22-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล