• ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวะกรรม สาขาเครื่องกล,ยานยนต์
  • ควบคุมและดูแลการผลิตชิ้นงานต้นแบบ
  • ควบคุมกระบวนการจัดทำเอกสารตามระบบISO

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Thai Nationality
  • Degree in Industrial Engineering or Supply Chain
  • 3years in Supply Planning or Supply Chain function

17-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล