• Continues Improvement Manager
  • Textile Manufacturing
  • Job in Nonthaburi, Thailand

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
  • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี
  • มีประสบการณ์ในการควบคุมกระบวนการผลิต

27-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล