• ตำแหน่งที่ประเทศลาว
  • มีสวัสดิการค่าตั๋วเครื่องบินกลับไทย ฟรี
  • โรงงานใหม่เอี่ยม เครื่องจักร ทันสมัย

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • บริหาร จัดการงานในฝ่ายผลิต
  • กำหนดกลยุทธ์การทำงานของฝ่ายผลิต
  • หาแนวทางแก้ไขปัญหาสินค้าไม่ได้คุณภาพ

21-Feb-17

 

Applied
  • ตำแหน่งที่ประเทศลาว
  • มีสวัสดิการค่าตั๋วเครื่องบินกลับไทย ฟรี
  • โรงงานใหม่เอี่ยม เครื่องจักร ทันสมัย

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล