• ปริญญาตรี สาขา เครื่องกล/ไฟฟ้า/อุตสาหการ/พลังงาน
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • , wireline , operations , ,oil, Phitsanulok
  • offshore , onsore , wellsites , Gas Lift ,
  • Operating , Drilling , gas

21-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล