• Bachelor’s degree in Mechanical Engineering.
 • Proficiency in Auto CAD, PLC , DCS, Scada.
 • Experience in Powerplant, good command in English

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage aggregates production volume
 • Control the operating budget and production cost
 • 5 years of working experience in mining

24-Feb-17

 

Applied
 • Knowledge in sand & quarry production process
 • Experience in Aggregates or Mining business
 • 3 years in managerial responsibilities

24-Feb-17

 

Applied
 • ปวส./ปริญญาตรี การไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • รับผิดชอบด้านการอนุรักษ์พลังงานของโรงงาน

24-Feb-17

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารระบบคุณภาพไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล