• maintenance and manufacturing and lubricants
  • machine , run efficiency, cost and plan
  • maintain , service standard and optima

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
  • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
  • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

23-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล