• ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่อง Biogas generating set
 • ประสบการณ์การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์อย่างน้อย 3 ปี
 • พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สารมารถออกแบบวงจรไฟฟ้าได้
 • เขียนวงจรควบคุมทางไฟฟ้า/อิเล็คทรอนิกส์
 • ประสบการณ์ทำงานด้านไฟฟ้าควบคุม อย่างน้อย 5 ปี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years of working in maintenance system
 • experience in quarry and crushing plant operations
 • Mechanical Engineering or other related field

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage plant operations on a 24-hour
 • 3 years of working experience in maintenance syste
 • experience in quarry and crushing plant operations

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Maintenance Engineer Electrical Mechanical Process
 • Senior Level Assistant Manager 10 years
 • Manufacturing Industry

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

25-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล