• Maintenance Manager
  • Engineering Manager
  • Technical Manager

24-Feb-17

 

Applied
  • งานบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
  • 20 - 35 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

23-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล