• High Vocational, diploma or above in Mechanical
 • 3-5 years experience in Power Generation& Engine
 • Fair command of spoken, written English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักร
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ซ่อมบำรุง ควบคุมเครื่องจักร ดูแลฝ่ายผลิต

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Mechanical Engineering
 • Project management
 • Rubber industry

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย อายุ 20-35 ปี
 • ซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเคอร์ เครื่องรูดบัตรเครดิต
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

25-Apr-17

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในการผลิต
 • เพศชาย อายุระหว่าง 30-35ปี
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

24-Apr-17

 

Applied
 • รับแจ้งซ่อม วางแผนนำรถเข้าซ่อม
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

21-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล