• Mechanical Engineering
 • Project management
 • Rubber industry

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุง เครื่องกลอย่างน้อย 2 ปี
 • จบการศึกษาทาง วิศวเครื่องกล
 • ดูแลรับผิดชอบการซ่อมบารุงและงานบริการหลังการขายได้

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-35 ปี
 • ปวช.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าติดตั้ง
 • บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องร้อน, เครื่องเย็น

19-Jul-17

 

Applied
 • 5 years of working experience in latex product
 • Good leadership experience in Management
 • Good command of spoken and written English

18-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male age not over 23-35 years old
 • Bachelor's or Vocational Diploma in Mechanical
 • 3 years working experience in repairing

18-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล