PM & Part Management Manager (Maintenance Manager)

ThaiNamthip Limited

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ด้านการผลิตหรือซ่อมบำรุงโรงงาน 8ปี
 • บริหารจัดการระบบการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

MAINTENANCE MANAGER

PRTR Recruitment and Outsourcing Thailand

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Plan, manage and supervise on-going maintenance
 • Manage and supervise the installation, testing
 • Work on the machine line and associated equipment

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการผลิต/ซ่อมบำรุงโรงงาน 5 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีทักษะในการบริหารงานทีมงาน
 • สามารถปฎิบัติงานแบบเป็นกะและไปงานนอกสถานที่ได้

21-Feb-17

 

Applied
 • ปวช และ ปวส เครื่องกล ช่างยนต์อุตสาหกรรม
 • ซ่อมบำรุงส่วนกลาง ประจำหน่วยผลิตคอนกรีต
 • ขับรถเป็น / มีใบขับขี่รถยนต์

20-Feb-17

 

Applied
 • ปวช และ ปวส ไฟฟ้ากำลัง เครื่องยนต์ ช่างกล
 • ซ่อมบำรุงส่วนกลาง ประจำหน่วยผลิตคอนกรีต
 • ขับรถเป็น / มีใบขับขี่รถยนต์

20-Feb-17

 

Applied

Senior QA Staff

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • VDA Certificate
 • Automobile industry, ISO, TS 16949
 • Supplier Audit, New model (raw material)

20-Feb-17

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงตรวจรักษาเครื่องจักร
 • ระบบไฟฟ้าและเครื่องกลโรงงาน
 • ตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาในวัตถุดิบ

15-Feb-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล