• Male or Female, Thai nationality, Age 38-50
 • Bachelor Degree in any related fields
 • 5-10 years working experience

24-Mar-17

 

Applied
 • งานซ่อมบำรุง-งานตรวจสอบ Preventive Maintenance
 • จบ.ป.ตรี วทบ. อศบ. และวศบ.
 • มีความรู้เรื่องช่างไฟฟ้า

23-Mar-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • INSPECTOR และซ่อมบำรุง PM ในโรงงาน

23-Mar-17

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงงานระบบอาคาร และโรงงาน ทั้งไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีใบขับขี่รถยนต์

23-Mar-17

 

Applied
 • ปวช และ ปวส ไฟฟ้ากำลัง เครื่องยนต์ ช่างกล
 • ซ่อมบำรุงส่วนกลาง ประจำหน่วยผลิตคอนกรีต
 • ขับรถเป็น / มีใบขับขี่รถยนต์

23-Mar-17

 

Applied
 • ปวช และ ปวส เครื่องกล ช่างยนต์อุตสาหกรรม
 • ซ่อมบำรุงส่วนกลาง ประจำหน่วยผลิตคอนกรีต
 • ขับรถเป็น / มีใบขับขี่รถยนต์

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย/หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • านก่อสร้างตามแบบที่ได้รับ
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างเช่นงานปูน

22-Mar-17

 

Applied
 • To manage and handle heavy duty machine department
 • To manage team to modify maintenance of heavy duty
 • To manage 100+ people in control in machine dept

20-Mar-17

 

Applied

Engineer/วิศวกรไฟฟ้า

STIT Company Limited

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ ทางซ่อมบำรุงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้

16-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล