• ดูแล ซ่อมบำรุงรักษา เครื่องจักรภายในโรงงาน
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

22-Mar-17

 

Applied
 • Male, Age not over 35 years, Thai Nationality
 • Degree Industry,Electrical,or Mechanical Engineer
 • 2-5 yrs of work experience in Maintenance&Facility

20-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิระดับปวส. หรือปริญญาตรี
 • วิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมเครื่องกล
 • มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงหรือฝ่ายผลิตอย่างน้อย3 ปี

20-Mar-17

 

Applied
 • Install and completion machine in site project
 • Maintain and repair machine in factory
 • Can be locate at Banpong Ratchaburi

13-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล