• ดูแลระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ และระบบลิฟท์ ของโรงแรม
  • ปวส. สาขาการไฟ้า อิเลกทรอนิกส์
  • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี

28-Apr-17

 

Applied
  • ตรวจเช็ค ซ่อมแซมเครื่องจักร
  • ทำงานในระดับช่างฝีมือ หรือช่างเทคนิค
  • มีประสบการณ์ด้านระบบควบคุมเครื่องจักร ( PLC )

27-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล