• ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีความรับผิดชอบ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Technician ( Die Maintenance )

Nidec Shibaura Electronics (Thailand) Co., Ltd.

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • ชาย 22 - 28 ปี (ต้องเกณฑ์ทหารหรือเรียน ร.ด แล้ว)
 • ปวช. สาขาช่างกลโรงงาน, ช่างอุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์ทำงานในด้านการซ่อมบำรุง MOLD และ DIE

26-May-17

 

Applied
 • ออกแบบเครื่องจักร ซ่อมเครื่องจักร ออกแบบ JIG
 • อายุ 22 - 30 ปี ชาย ( ไม่จำกัดสถานภาพ )
 • มีความอดทน และรับผิดขอบที่ดี , มนุษย์สัมพันธ์ดี

26-May-17

 

Applied
 • Install and completion machine in site project
 • Maintain and repair machine in factory
 • Can be locate at Ratchaburi

26-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ซ่อมช่วงล่าง ซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล/เบนซิลได้
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี
 • ขับรถบรรทุกได้

26-May-17

 

Applied
 • Responsible for managing, planning and monitoring
 • In charge of controlling an implementation
 • Improve MTBF & MTTR for all machinery & equipment

26-May-17

 

Applied
 • Green Belt, Black Belt
 • Lead improvement project in supply chain
 • Minitab, Improvemevt tools

26-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-35 ปี วุฒิ ปวช-ปตรี
 • ซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเคอร์ เครื่องรูดบัตรเครดิต
 • มีรถยนต์หรือจักรยานยนต์ มีใบขับขี่

26-May-17

 

Applied
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน
 • บำรุงรักษาเครื่องจักรและอื่นๆ
 • วิศวกรโรงงานประจำ

25-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • Experience in management level Production
 • Able to work in Saraburi Province

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุระหว่าง 28 – 45 ปี
 • มีภาวะผู้นำ และมีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in engineering, Mechanical, Electrical
 • 3 years of related experience
 • Team player, with a positive attitude

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารจัดการงานวิศวกรรมและซ่อมบำรุงเครื่องกล
 • จัดทำระบบ TPM ในหน่อยงานที่รับผิดชอบ
 • บริหารจัดการระบบการจัดเก็บ Spare part

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • เพศ : ชาย , หญิง 20-35 ปี

25-May-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Instrumentation & Controls
 • 6 - 8 years of experience in the instrument
 • Knowledge of scientific principles and advance

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical Engineer
 • 10 years of experience in engineering
 • Strong or interested in engineering technical

25-May-17

THB55k - 70k /เดือน

Applied
 • ระสบการณ์ทางด้านซ่อมบำรุงไฟฟ้าในอุตสาหกรรมโรงงาน
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้า
 • สามารถวางแผน ควบคุม และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ซ่อมบำรุงห้องพักโรงแรม
 • แอร์ ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ ปั๊มน้ำ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

25-May-17

 

Applied
 • Maintenance Engineer Electrical Mechanical Process
 • Senior Level Assistant Manager 10 years
 • Manufacturing Industry

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่อง Biogas generating set
 • ประสบการณ์การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์อย่างน้อย 3 ปี
 • พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ

24-May-17

 

Applied
 • สารมารถออกแบบวงจรไฟฟ้าได้
 • เขียนวงจรควบคุมทางไฟฟ้า/อิเล็คทรอนิกส์
 • ประสบการณ์ทำงานด้านไฟฟ้าควบคุม อย่างน้อย 5 ปี

24-May-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 - ปวช.- ปวส. ทุกสาขา
 • อายุ 20-40ปี
 • สามารถทำงานเข้ากะได้, ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

24-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องไฮโดรลิค

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male Age 26 years up
 • egree in Machining Engineering or related field
 • 3 years of experience with maintenance CNC machine

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering
 • 3 years experience as equipment maintenance
 • Knowledge of Quality/Productive Tool

24-May-17

 

Applied
 • Diploma in Mech. or Elect. Engineering
 • 3 years experience in the Maintenance planning
 • Hands on experience in developing PM plan

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Diploma in Mech.or Elect. Engineering or Technical
 • 3 years experience in the Maintenance in Food
 • Hands on experience in using tooling management

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, 25 years upwards
 • Degree in Electrical / Mechanical engineering
 • Good knowledge in ISO 9001, ISO 14001

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Leads Manufacturing Engineers
 • BS in technical discipline required, MS desired
 • 5 years engineering management experience

23-May-17

 

Applied
 • maintenance and manufacturing and lubricants
 • machine , run efficiency, cost and plan
 • maintain , service standard and optima

23-May-17

 

Applied
 • ชาย จบการศึกษาชั้น ปวส. ขึ้นไป
 • ซ่อมบำรุง เครื่องเล่นเกม ในสาขา
 • มีความละเอียดรอบคอบ

23-May-17

 

Applied

Technician 1 Position

Coast Company

เพชรบุรี

 • ปวช.-ปวส. ขึ้นไปสาขาไฟฟ้าช่างยนต์-เครื่องกล
 • มีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Engineering
 • 3 years working experience working for procurement
 • Knowledge of engineering drawings and quality syst

23-May-17

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและเช็คความเรียบร้อยของเครื่อง
 • มีความรู้เรื่องเครื่องจักรพลาสติกและอุปกรณไฟฟ้า
 • มีความละเอียดรอบคอบ

22-May-17

 

Applied
 • งานบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

22-May-17

 

Applied
 • งานบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

22-May-17

 

Applied
 • งานบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

22-May-17

 

Applied
 • งานบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

22-May-17

 

Applied
 • งานบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

22-May-17

 

Applied
 • Maintenance planning
 • Improvement of all Mechinery
 • Maintenance cost

22-May-17

 

Applied
 • จัดทำโปรแกรมงาน New Model
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องจักร และกระบวนการ SMT

22-May-17

 

Applied
 • ดูแล ซ่อมบำรุงรักษา เครื่องจักรภายในโรงงาน
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

22-May-17

 

Applied
 • Man, age not below 25 years.
 • Bachelor of Engineering (B.Eng.) in Mechanical.
 • Good command in English.

16-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล