Maintenance Engineer 2 positions

Abatek (Asia) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor degree in Engineering of IE or ME or EE
 • Min 3 years’ experience in molding machine mainte
 • Understand hydraulic system/pneumatics system

10 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • วางแผนซ่อมบำรุง, การตัดสินใจแก้ไขปัญหา

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนงานด้านวิศวกรรมในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
 • ควบคุมระบบการทำงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 • ประสานงานกับหน่วยงานการผลิตหรือหน่วยงานอื่น

24-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลงานซ่อมบำรุงในโรงพยาบาล
 • เพศชาย อายุ ขั้นต่ำ 20-35 ปี
 • ปวช.- ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง ,อิเล็กโทรนิค,ช่างกล

23-Apr-17

 

Applied
 • ปฏิบัติงาน ซ่อมบำรุง รักษา เครื่องจักร
 • เพศ ชาย อายุ 22-30 ปี
 • ปวช.-ปริญญาตรี สาขา ช่างกล ช่างเทคนิค

22-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 1-5 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล, ไฟฟ้า

21-Apr-17

 

Applied
 • ออกซ่อมบำรุง รถโฟคลิฟท์ ตามใบสั่งงาน
 • เพศชาย
 • มีความขยัน อดทน

21-Apr-17

 

Applied
 • degree or Master Degree in Mechanical
 • experience >3 years in in Maintenance
 • Provides mechanical maintenance skill

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Service Engineer
 • Electrical Engineer
 • Press Machine

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

EngineerPT17031711

PA & CA Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor's degree in Electrical Engineering
 • Average command of English
 • Welcome new graduate

20-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • ใช้ PLC ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ห้องปฏิบัติการ

19-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's in Mechanical or related field
 • 0 - 5 years experience in Maintenance Engineer
 • Auto Cad 2D/3D, Solid work, Solid Edge skill

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male only, Age between 40 - 45 years old
 • 5-10 yrs in Utility Management in Factory
 • Hold License of Professional Practice (กว.)

19-Apr-17

มากกว่า THB90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล