Service Engineer

LVD (Thailand) Ltd.

บางบัวทอง

 • Thai nationality, Male, Age over 25
 • Diploma or higher in Mechanical, Electrics, CNC
 • Repair and maintenance of heavy machines

23-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 30-35 ปี
 • ปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

23-Jan-17

 

Applied
 • วางแผน ตรวจสอบ งานฝ่ายวิศวกรรม ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • ควบคุมดูแล และพิจารณาการอนุมัติ
 • ทำหน้าที่อบรมให้ความรู้ ทักษะเทคนิคต่างๆ

23-Jan-17

 

Applied
 • ทำการติดตั้งประตูม้วนอัตโนมัติ
 • ซ่อมเเละบำรุงรักาาระบบประตูม้วนอัตโนมัติ
 • ประสานงานการติดตั้งประตูจนเเล้วเสร็จก่อนส่งมอบงาน

23-Jan-17

 

Applied

FACILITIES MANAGER

PRTR Executive Recruitment

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Thai Citizen, Male
 • Degree (or higher) in Mechanical Engineering
 • Aged 33 – 40 years old

20-Jan-17

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ของบริษัท
 • สามารถออกซ่อมงานต่างสถานที่ได้
 • ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanincal Engineering
 • >2 years of engineering works in manufacturing
 • Preventive maintenance

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมดูแลทีมช่างซ่อมบำรุงภายในอาคาร
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงอาคารอย่างน้อย 5 ปี

19-Jan-17

 

Applied
 • ตรวจสอบการทำงานของระบบงานไฟฟ้า,ประปา
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง,ช่างกลโรงงาน

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • International Company
 • Permanent role
 • Competitive Salary

06-Jan-17

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล