• ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรภายในโรงงาน
  • ปวช. / ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า/ช่างยนต์
  • ชาย / หญิง อายุระหว่าง 23-40 ปี

24-Mar-17

 

Applied

ช่างประกอบ

MAXWELL COMPRESSOR CO., LTD.

ปริมณฑล-นครปฐม

  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
  • มีความรู้ ความสามารถด้านเครื่องยนต์ เครื่องกล
  • ประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักร และอะไหล่เครื่องจักร

21-Mar-17

 

Applied
  • ซ่อมประกอบเครื่องยนต์ ้เครื่องจ้กร ประเภทปั๊มลม
  • ปวช ปวส ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย2-5ปี

21-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล