• เพศชาย อายุ 28-35 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านช่างกล,ช่างไฟฟ้า
 • ซ่อมบำรุง มากกว่า 3 ปี ขึ้นไป

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Relevant operating experience on an FPSO
 • tanker operations and maintenance.
 • operation and maintenance of process equipment

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Responsible Management System ISO 9001 quality
 • English skills necessary
 • Computer skills required

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Engineering.
 • Implementation of the ISO 9001 quality management
 • Records of equipment and maintenance.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร,เครื่องยนต์
 • ดูแลควบคุม บำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงาน
 • ปวช-ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างกลโรงงาน

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • ปวช./ปวส.ช่างไฟฟ้า
 • งานระบบไฟฟ้า

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree in Safety Occupational and environmental
 • 2-3 years’ experience in OHSAS 18001 and ISO 14000
 • Leadership and people management skills

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Development and execution of electrical projects.
 • Electrical systems design.
 • Construction phase inspection and equipment

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
 • สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male. Age over 35 years old
 • Bachelor's degree in Electrical Engineer
 • Maintenance management experience

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Plan for maintenance and equipment performance
 • Bachelor's Degree in Engineering
 • 3 years experience in Maintenance

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Electronic Control Devices
 • Failure Analysis for electronic components
 • printed circuit board (PCB)

26-Apr-17

 

Applied
 • supplier quality development
 • Automotive parts
 • manufacturing line assessment processing

26-Apr-17

 

Applied
 • Setup machine’s preventive maintenance
 • Perform machine preventive maintenance,calibration
 • Repair and fix the machine problem

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

26-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering or related field
 • 2-3 years knowledge or experience
 • Knowledge or experience in SAP

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree (or Higher) in Machanical Engineering
 • 7 years experience in Machine Maintenance
 • Good command in English

26-Apr-17

 

Applied
 • Familiar with electrical system PLC and Zone II
 • Electrical power
 • Have ability to work with oil field industry

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • University degree in Engineering
 • At least 3 years of professional experience
 • Experienced in 3D CAD

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Maintenance planner

Michelin

ชลบุรี

 • Planning for maintenance activities
 • Mechanical or Electrical Engineer
 • Experinces 1-2 years in maintenance fuction

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Chance to lead a high potential engineering team
 • Good compensation and benefits package
 • Pertinent trainings and workshops

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, age over 38 years old up, BE of Engineering.
 • Has experience in Tooling Die Casting Maintenance.
 • Can comunicate in Japanese.

25-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor Degree or Master Degree in Engineering
 • Good in English spoken and writing.
 • Knowledge of automotive specifications

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานช่างซ่อมแซม, ช่างไฟฟ้า
 • มีความรู้ด้านงานระบบช่างทั่วไป
 • ปวช / ปวส. ขึ้นไป

25-Apr-17

 

Applied
 • Degree or higher in Electrical, Mechanical.
 • Newly graduate or 1-2 years in food factory.
 • Able to work in shift.

25-Apr-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 20-35 ปี
 • ประสบการณ์ทางด้านงานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
 • มีรถยนต์ ออกต่างจังหวัดใกล้เคียงทางภาคตะวันออก

25-Apr-17

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

24-Apr-17

 

Applied
 • Degree in Mechanic Engineer , Major Mechanic
 • Knowledge on ISO / TS 16949 is plus.
 • Have Experience for QCC, Kaizen, Activity.

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Engineering & Maintenance in MNC Manufacturing
 • PM Robotic, PLC and Facility control
 • Good In English

24-Apr-17

 

Applied
 • Maintenance Manager with Automotive Manufacturing
 • CNC, PLC and Facility control
 • Good In English

24-Apr-17

 

Applied
 • ชาย,หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี มีประสบการณ์ 2 ปี
 • สามารถพูดภาาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปวช. ทางด้านเครื่องกลหรือช่างยนต์ หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • engineering projects including design,negotiation
 • maintenance management with CAPEX management
 • lead the implementation of new technologies

24-Apr-17

 

Applied
 • Diploma or higher in Instrument, Electronics
 • Having 3-5 years experience in field maintenance
 • or field project Construction.

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree (or Higher) in Machanical Engineering
 • 7 years experience in Machine Maintenance
 • Good command in English

24-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลระบบน้ำระบบไฟ อุปกรณ์
 • ซ่อมบำรุงต่างๆ
 • ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์

21-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Mechanical/ Industrial Engineer
 • 10 yrs+ exp in CNC Machine/Production line Machine
 • Male only, Age between 35 - 40 years old

21-Apr-17

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor degree Electrical/Mechanical Engineering
 • Fair knowledge of English
 • 5 years experienced in machine maintenance

21-Apr-17

 

Applied
 • Male age 38 year old up. BE of Engineering
 • Experience in Maintenace over 10 years.
 • Has skill in Machinery, Facility/Utilit

21-Apr-17

 

Applied
 • BE. in Engineering. Has experience in Automation.
 • Has skill for design automation, Robot programming
 • Has own car and driving license.

21-Apr-17

 

Applied
 • Maintenance Manager with Automotive Manufacturing
 • CNC, PLC and Facility control
 • Good In English

21-Apr-17

 

Applied
 • Male, age 25 years old up, BE. of Engineering.
 • Has experience in Maintenance over 3 years.
 • Has skill in Machine Maintenance, Facility/Utility

21-Apr-17

 

Applied
 • 10 years experience in oil and gas / Refinery/ Pet
 • Oversea Base
 • Mechanical Experienced

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวช. ปวส.สาขาไฟฟ้าเท่านั้น
 • มีความอดทน และรับผิดชอบในงาน

21-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานบำรุงรักษาแม่พิมพ์
 • พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

20-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลงานระบบต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน เช่น ระบบไฟฟ้า,
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ปวช. ขึ้นไป ทุกสาขา

20-Apr-17

 

Applied
 • Male/Female, Age at least 25 years old
 • Degree in Mechanical, Electrical, and Construction
 • TOEIC Score at least 400 points

17-Apr-17

 

Applied
 • ปวช ปวส สาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า
 • สามารถใช้ Computer และ MS Office ได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

17-Apr-17

 

Applied
 • Not over 30 yrs old, at least 2 year experienced
 • Attractive welfare, 5 working days/week
 • Challenge job!

14-Apr-17

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล