• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • เพศชาย
 • สังกัดฝ่ายวิศวกรรม

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male, Age 26-30 years, BE. of Mechanical Engineer.
 • 3 years of Maintenance with automotive.
 • Good command in English.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, Age 33 - 40 years old.
 • BE. of Engineering, 10 years of Maintenance field.
 • Has skill for Maintenance CNC, with Automotive.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Maintenance of HVAC System
 • Experience in Critical Infrastructure Mainenance
 • Understanding of the principles of HVAC systems

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Automotive & Machinery components
 • Production Control/Quality Control
 • Molding, Pressing or Die-Casting

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Male, 35 years old up. BE of Engineering.
 • Has experience in Energy Saving, Maintenance field
 • Has PRE and Engineering certificate.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male age between 32-40 years old
 • Degree in Electrical Engineer or relate
 • Minimum 2-5 years experiences

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age 34 - 38 years old
 • Bachelor’s Degree in Electrical Engineering
 • Minimum 10 years’ experience in maintenance

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย,หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี มีประสบการณ์ 2 ปี
 • สามารถพูดภาาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 10 years experience in oil and gas / Refinery/ Pet
 • Oversea Base
 • Mechanical Experienced

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male 28-35 years old Bachelor's degree or Diploma
 • 5 years of experience in Tooling Dies Maintenance.
 • Knowledgeable and understand in drawing.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To ensure maintenance can optimal machine
 • To ensure all maintenance working procedures
 • To held training of maintenance working procedures

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering or equivalent
 • Experience as Engineer Manager
 • Knowledge and experience in 9001 and 14001

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 23- 33 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้ากำลัง
 • มีประสบการณ์ ด้านงานอาคารสถานที่

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • E&I Engineer/Supervisor
 • Electrical
 • 2-5 years experience

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Preventive Maintenance, TPM, spare parts managment
 • Electrical & Vacuum knowledge is a plus
 • Immediately available - 6 months contract

22-Jun-17

 

Applied
 • Male, Age 32 years old up
 • Bachelor's degree of Engineer
 • Able to spoken & Written English

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/ Female, age 25-35 years old.
 • Bachelor’s Degree in Electrical Engineering
 • At least 3 years working experience

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

22-Jun-17

 

Applied
 • Handling maintenance engineering long term plan
 • Bachelor Degree in Mechanical Engineering
 • Have Knowledge in Improvement and Kaizen

22-Jun-17

 

Applied
 • Global textiles manufacturer
 • Lead maintenance engineer
 • Make sure that production operates smoothly

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Die and Tool and Metal , heat spreaders
 • Jig and Fix,Coining, Trimming, Transfer
 • Progressive and die

21-Jun-17

 

Applied
 • on-site equipment inspection
 • on-site equipment repair
 • on-site equipment maintenance

21-Jun-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • To follow up strategic sales targets
 • Bachelor degree in Engineering
 • Incentive, Bonus, Health check-up, Dental fee, Etc

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวอุตสาหการ
 • ประสบการณ์หัวหน้างานซ่อมบำรุงอย่างน้อย 7 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้ดี

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Maintenance Experience in Automotive Industry
 • CNC Machines Maintenance Experience
 • Knowledge in ISO/TS 16949, ISO9002, and ISO14000

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • improvement and maintenance
 • support manufacturing operation
 • troubleshooting and diagnostic techniques

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวอุตสาหการ
 • ประสบการณ์หัวหน้างานซ่อมบำรุงอย่างน้อย 7 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้ดี

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Maintenance and service mahinery
 • Control tooling and spare part
 • Supervise staff to new technique maintenance

21-Jun-17

THB30k - 35k /เดือน

Applied
 • Create annual preventive maintenance plan
 • Plan and manage maintenance budget
 • Summarize monthly maintenance budget

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in any discipline of engineering
 • 7 years working experience in similar roles
 • Good Command of written and spoken English

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Age at least 25 years old
 • Degree in Mechanical, Electrical, and Construction
 • TOEIC Score at least 400 points

20-Jun-17

 

Applied
 • Male Age over 25 years old
 • Bachelor degree in Engineering
 • Skills of being instructor for Automation system

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Not over 30 yrs old, at least 2 year experienced
 • Attractive welfare, 5 working days/week
 • Challenge job!

20-Jun-17

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • PLC, Maintenance Engineer, Automation Control
 • Automotive Business
 • suchat@kensington.co.th

20-Jun-17

 

Applied
 • Knowledgeable of Environmental, Health and Safety.
 • Good command of English and Knowledge ISO 14001.
 • Maintains the building utilities and facilities.

20-Jun-17

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป

20-Jun-17

 

Applied
 • ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป

20-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-30 ปี
 • ปวช ขึ้นไป สาขาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์
 • มีประสบการณ์ ด้านงานซ่อม แก้ไข แม่พิมพ์ 1 ปี

20-Jun-17

 

Applied
 • 5 years of HVAC/Refrigeration maintenance
 • Degree in Mechanics Engineering
 • English proficiency both written and verbal

20-Jun-17

 

Applied
 • support utilities operation and maintenance
 • Energy saving program
 • Utilize labor to minimize cost

19-Jun-17

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย อายุ 28-35 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านช่างกล,ช่างไฟฟ้า
 • ซ่อมบำรุง มากกว่า 3 ปี ขึ้นไป

19-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารอย่างน้อย 7 ปี
 • มีทักษะในการออกแบบและสร้างสายการผลิตในรูปแบบต่างๆ

19-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor degree of Engineering
 • 5 years' experience in maintenance experience
 • Good in written & spoken in English

19-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

19-Jun-17

 

Applied
 • 13months' salary
 • performance bonus
 • Minimum 14 days annual leave

19-Jun-17

 

Applied
 • Diploma or Bachelor in Electrical Engineering.
 • 3 yrs, exp, maintenance in high voltage electrical
 • Energy or power industry is preferable.

16-Jun-17

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
 • สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่

16-Jun-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 20-35 ปี
 • ประสบการณ์ทางด้านงานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
 • มีรถยนต์ ออกต่างจังหวัดใกล้เคียงทางภาคตะวันออก

16-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล