• รักงานบริการ
 • มีความรับผิดชอบ
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่

5 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ28 - 40 ปี
 • สามารถใช้MS Office, Auto CAD,สามารถประมาณราคากลาง
 • สามารถประเมินงานซ่อมแซมได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Technical Service management background
 • Provide activity, equipment and reliability data
 • Manage internal and external customer relationship

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ ไม่เกิน30 ปี
 • ปวช.,ปวส. สาขาอิเลคทรอนิกส์, ไฟฟ้า
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานช่าง

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง
 • วุฒิปวส. / ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 0-5 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor in Engineering; Aerospace,Electronics
 • Experience in Aircraft Maintenance is a plus
 • Fluent in English

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female age 25-30,Bachelor in Engineering
 • Some exp in Technical Sales, Technical Support
 • 20,000- 25,000 THB + OT + Provident Fund

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male 35-45 years old
 • Fluently speak, read and write both Thai and Eng
 • Experience with word software

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Construction Engineering, HVAC, plumbing
 • Mechanical Engineer License, Estimation
 • Autocad, Microsoft Office

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/ Female age 27-35,Bachelor in Electronics
 • Some exp in Technical Sales, Technical Support
 • 23,000- 35,000 THB + OT + Provident Fund

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, Thai Nationality, Age 38-45
 • Bachelor's Degree in Mechanical Engineer
 • 3- 5 years working experience in Mechanical Engine

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Graduated Bachelor's degree in Engineering major
 • 5 years experience in Technical Project management
 • Background installation of machinery and equipment

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-34 ปี
 • วุฒิ ปวส. (ช่างกล) - ปริญญาตรี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือช่างได้
 • มีความรู้ในการซ่อมบำรุงรักษางานอาคาร
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านช่างฯ
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า,ระบบสุขาภิบาล
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือช่างได้
 • มีความรู้ในการซ่อมบำรุงรักษางานอาคาร
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ช่างเทคนิค ช่างซ่อมบำรุง ช่างซ่อมเครื่องมือ
 • สอบเทียบเครื่องมือวัด ประแจปอนด์ Calibrate
 • อ่อนนุช พัฒนาการ พระโขนง ลาดกระบัง ศรีนครินทร์

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 13k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

SERVICE ENGINEER

PRTR Recruitment and Outsourcing Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Degree of Engineering
 • 5 years’ experience in machine servicing
 • Able to travel and work extended hours

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบ VRF
 • ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศระบบ VRF
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวเครื่องกล

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงานต่างๆ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, Age between 30 - 50 yrs old
 • 5 years+ exp in Utility and Facility Management
 • Excellent command of English

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จบการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้
 • ตรงต่อเวลา

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in engineering; Mechatronics/Electrical
 • 3 plus years relevant experience in vendor sales
 • Liaising with factories for technical support

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำแผนตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ตรงสาย 2 ปีขึ้นไป

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, age during 30-35 years old.
 • Bachelor degree in Electical Engineering.
 • At least 5 years in Maintenance field.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male age 25-35, Bachelor in Electrical Engineer
 • 3-5 years exp Technical Support ,Automation
 • 25,000 - 35,000 THB + OT + Provident Fund + Bonus

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่ตำกว่า 25 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า / เครื่องกล
 • มีความสุขุมรอบคอบ และมีความรับผิดชอบสูง

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์5-10 ปี
 • ป.ตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.- ปวส.
 • มีร่างกายแข็งแรง

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ : ปวช. - ปวส.
 • ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง
 • ดำเนินงานซ่อมรถลูกค้าด้วยความระมัดระวัง

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒฺิการศึกษา ม.6 - ปวส
 • มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักรหลาย ๆ ด้าน
 • มีใบขับขี่รถยนต์

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่จำกัดการศึกษา หากมีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ
 • มีความรู้ด้านก่อสร้าง และงานไม้
 • มีที่พักใกล่สถานที่ทำงาน

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female 25-33 / Bachelor in Engineering
 • Exp.as Technical Support Engineer, LED & Lighting
 • 30,000 - 35,000 + Gasoline + Bonus

18-Jan-17

 

Applied
 • ดูแลระบบไฟฟ้า , ประปา ,แอร์ ,ซ่อมบำรุงระบบอาคาร
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปวช. - ปริญญาตรี

18-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 32 ปี
 • ปวส.ขึ้นไป วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม
 • ขับรถได้และมีใบอนุญาตุขับขี่ ทำงานนอกสถานที่ได้

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำระบบความเย็นได้ จะพิจารณาพิเศษ
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตในการขับขี่

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in any fields
 • Good Typing Skills: Both in Thai and English
 • Enthusiasm and diligence

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/ Female age 22-30,Bachelor in Engineering
 • Some exp in Technical Sales, Technical Support
 • 20,000- 35,000 THB + OT + Provident Fund

18-Jan-17

 

Applied
 • Electrical/Mechanical/Mechatronics Engineer
 • At least 1 years experiences in project management
 • Fair English communication

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวช., ปวส.สาขา ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานระบบอาคาร
 • จัดทำเอกสารงานระบบซ่อมบำรุง

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีทักษะและความสามารถในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์
 • ควบคุมการตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ ระบบไฟฟ้า
 • มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำและสร้างแรงจูงใจในทีมที่ดี

18-Jan-17

 

Applied
 • เพศชายและหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี

18-Jan-17

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปวช. ปวส. หรือ ปริญญาตรีสาขาไฟฟ้า, เครื่องจักรกล
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • travel up-country
 • 2 - 5 year working experience in sales
 • Good command of English and computer literacy

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารจัดการงานแผนกซ่อมบำรุงปั้มน้ำ
 • เพศชาย 45 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า

18-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor in Electrical Engineering, Mechanical
 • Thai Nationality, Male, Up to 30K, Fresh OK
 • Knowledge of electrical engineering, Facility set

18-Jan-17

 

Applied
 • 2 years experience in Aviation
 • Knowledge in Inspection of Aircraft Parts
 • Fluent in English and Thai

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree education preferably in Engineering
 • 5 years of relevant working experience.
 • Good people management skills

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree om Electronics/Electrical Engineering
 • Experience in after sales service
 • Fair command of English

17-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล