• เพศหญิงเท่านั้น อายุไม่เกิน 28 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผน

21-Apr-17

 

Applied
  • All aspects of engineering activities
  • All engineering projects, initiatives, & processe
  • Experience in electronics / semiconductor

04-Apr-17

 

Applied
  • Continuous Improvement Manager, CI
  • Six sigma, Black belt, Kaizen leader
  • lean manufacuring

03-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล