• เพศหญิงเท่านั้น อายุไม่เกิน 28 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผน

22-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล