• ควบคุม ดูแลการทำงานของเครื่องจักรไลน์ผลิต
  • สามารถซ่อมบำรุงเครื่องจักรเกี่ยวกับไฟฟ้าได้
  • มีความรู้ ความสามารถ ด้านระบบไฟฟ้า

19-Apr-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
  • เพศ ชาย
  • สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้ดี

19-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล