• มีประสบการด้านหัวหน้าฝ่ายการผลิต 4 ปี
 • อายุ : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree or higher in Mechanical, Industrial.
 • Ability to plan and control production lines.
 • Good knowledge of CNC and machine maintenance.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering or related field
 • Male Age 25 up
 • Production Control

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Sciences or Engineering
 • 5 years experience in manufacturing
 • Knowledge of ISO 9001:2000

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 3 years experience in related field.
 • Good communicate in English
 • People management skill.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor's degree in Machining Engineering
 • To understand customer drawing
 • To set up Fixture in CNC machine

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree or Master's degree in Mechanical Engineer
 • 5 years of work experience in manufacturing
 • Good command in English skills

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Mechatronics, Electric Power
 • 3 years of experience as a maintenance engineer
 • Must be able to use and repair PLC

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree qualified in engineering
 • Experience in integration of Automatic Test
 • 4 years within a Electronics manufacturing

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage overall production activities and team
 • Able to manage team’s KPI
 • Coaching and approaching skills

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Engineering
 • At least 7 years of experience
 • Good command of English.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Leads Manufacturing Engineers
 • BS in technical discipline required, MS desired
 • 5 years engineering management experience

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • maintenance and manufacturing and lubricants
 • machine , run efficiency, cost and plan
 • maintain , service standard and optima

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female, Age 22-26 Years
 • Bachelor’s degree in Mechatronic, Mechanical
 • New graduation is welcomed

23-May-17

 

Applied
 • ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ประกันภัยกลุ่ม
 • วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต
 • วางแผน ออกแบบ ควบคุมการผลิต

23-May-17

 

Applied
 • Bachelor of Engineering
 • Strong Leadership skills
 • Experience in HDD field preferred

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • SPC, DOE knowledge is a plus
 • Bachelor’s degree in Engineering or related field
 • Experienced 5 years.

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree or Master’s degree in Engineering
 • 7 years of work experience in concurrent product
 • Results must demonstrate an ability to build

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 0-5 years Engineering experience
 • B.Eng. or M.Eng. in Mechanical, Mechatronics
 • Manufacturing Process Design Knowledge

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in any related field
 • Ability to understand machine process and product
 • Demonstrate good teamwork and interpersonal skills

23-May-17

 

Applied
 • Age 35 below.
 • BE/BSc in any Engineering or related field
 • Minimum of 2 years MRO/Materials management

23-May-17

 

Applied
 • Bachelor's or Master degree in any field
 • 7-10 years’ experience directly in electronics
 • Good Knowledge of SMT, COB, BAG

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 years working expereince
 • Semiconductor , Wafer expereince
 • 80,000 - 100,000 THB

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality, Male/Female 23-30 years old
 • Bachelor's degree in Engineering
 • Experience 1 year in Qc Staff related fields

22-May-17

 

Applied
 • Conduct Time and Motion study with current product
 • Build operations’ data base for basic operation
 • Line balancing to achieve productivity

22-May-17

 

Applied
 • Production performances
 • Process and Quality Management
 • Production shifts

22-May-17

 

Applied
 • More than 5 years work experience
 • Manage metrology room that reasonable distribution
 • To be able to speaking with simple English

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • mold, die, tooling, design engineer
 • solid work, autocad
 • drawing

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบการดำเนินงานของโรงงานในฝ่ายผลิต
 • วางแผนปรับปรุงขีดความสามารถในการผลิตให้สูงขึ้น
 • รับผิดชอบดูแลการดำเนินการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวด

22-May-17

THB45k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุติการศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าไม่น้อยกว่า 4 ปี

22-May-17

 

Applied
 • Qualified to degree level in Chemical / Materials
 • Fluency in English and Thai is a requirement
 • Manage the customer product lifecycle

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ทำงานที่ โรงงาน ราชบุรี
 • ปริญญาตรี วิศวะทุกสาขา หรือ วิทยาศาสตร์ ทุกสาขา

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Admin (Supervisor )

Nidec Shibaura Electronics (Thailand) Co., Ltd.

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานการขาย 3-5 ปี

19-May-17

 

Applied
 • CNC Application Engineer (Wang Noi, Ayutthaya)
 • Mechanical Engineering / Industrial Engineering
 • 2 years experienced in CNC machine

19-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fluent in English.
 • Excellent communication skills.
 • Industry experience with water pumps

19-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Install and completion machine in site project
 • Maintain and repair machine in factory
 • Can be locate at Ratchaburi

19-May-17

 

Applied
 • Green Belt, Black Belt
 • Lead improvement project in supply chain
 • Minitab, Improvemevt tools

19-May-17

 

Applied
 • Production Engineer (Machining Center)
 • Mechanical Engineering / Industrial Engineering
 • 0-4 years experience / Fresh Graduate

18-May-17

 

Applied
 • experience in production management in HDD
 • Able to work on shift rotations
 • Strong in English communication

18-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำเอกสารอินวอยส์-แพ๊คกิ้งลิสต์
 • ทำบุ๊คกิ้ง
 • แพลนตู้เข้าโรงงาน

18-May-17

 

Applied
 • Minimum with 5 years related
 • Experience in managing a tool room
 • Bachelor degree in Engineering or related field

18-May-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical Engineer
 • 10 years of experience in engineering
 • Strong or interested in engineering technical

18-May-17

THB55k - 70k /เดือน

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • Experience in management level Production
 • Able to work in Saraburi Province

18-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 4-year Engineering degree is required.
 • Good spoken and written English.
 • PC skills (Microsoft Excel, Word, Powerpoint).

18-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Create and maintain company quality documentation
 • Review new/updated customer supplier quality
 • A key resource in leading problem solving efforts

18-May-17

 

Applied
 • Male, age between 25-35 years
 • 3 years up in production or engineering in Manufac
 • Able to use Auto Cad, CATIA and Computer

17-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 - 35 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ควบคุมกระบวนการผลิตงานเชื่อม

17-May-17

 

Applied
 • Production Manager
 • Engineering
 • Ethanol

17-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Perform a Cutting tool path for use inprocess.
 • Male or Female 25 years over
 • Bachelor degree or equivalent, Industrial Engineer

17-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล