• maintenance and manufacturing and lubricants
  • machine , run efficiency, cost and plan
  • maintain , service standard and optima

21-Jul-17

 

Applied

Sales Admin (Supervisor )

Nidec Shibaura Electronics (Thailand) Co., Ltd.

ภาคกลางจังหวัดอื่น

  • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ วิศวกรรมไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานการขาย 3-5 ปี

21-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล