Instrument Engineer

Huhtamaki (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • At least 1 years experience in Manufacturing
 • PLC Programming, Automation Engineer, Robotor
 • Willing to work Samutsakhon

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 Yrs experience in Electrical or Instrumental
 • Experience in Project Management / CAPEX
 • Able to work in Samutsakorn Plant.

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรม,
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการผลิต 3-8 ปี
 • มีความรู้ด้านไฟฟ้าและระบบน้ำประปา

17-Feb-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • วางแผนลดต้นทุนการผลิต

16-Feb-17

 

Applied
 • ปวช-ป.ตรี สาขาไฟฟ้า
 • สามารถเข้าทำงานเป็นกะได้
 • ปฏิบัติงานที่โรงงานโอลีน จังหวัดสมุทรสาคร

16-Feb-17

 

Applied
 • experience in All Engineer over 15 years
 • Electrical Engineering, Mechanical Engineering
 • Project Managment, Innovation for Manufacturing

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจเช็คใบสั่งงานก่อนผลิต
 • ดูแลเครื่องจักรให้สะอาดอยู่เสมอ
 • สามารถเข้ากะได้

15-Feb-17

 

Applied
 • มีความสามารถในการขับรถแบคโฮ/ รถแมคโคร
 • สามารถดูแลรักษาเครื่องจักร
 • ขึ้นสินค้าเพื่อการขนส่ง

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย,หญิง อายุ 24-30 ปี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ต้องการโอกาสในการแสดงผลงานเพื่อการเติบโตในหน้าที่

14-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล