Project Engineer (3 units)

INTEQC Group

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิศวกรรมศาสตร์ แมคคาทรอนิค
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ วิศวกรรมอาหาร

18-Jan-17

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปวช-ป.ตรี สาขาไฟฟ้า
 • สามารถเข้าทำงานเป็นกะได้
 • ปฏิบัติงานที่โรงงานโอลีน จังหวัดสมุทรสาคร

18-Jan-17

 

Applied

Electrical Engineer/วิศวกร

Siam Flexible Industries Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Degree in Electrical Engineering
 • Male
 • 5 years or more experience in technical support

17-Jan-17

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • อายุ 22-35 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • สาขา เครื่องกล/อุตสาหการ/ไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ยินดีรับวิศวกรจบใหม่ และวิศวกรที่มีประสบการณ์

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • วางแผนลดต้นทุนการผลิต

16-Jan-17

 

Applied
 • ชาย,หญิง อายุ 24-30 ปี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ต้องการโอกาสในการแสดงผลงานเพื่อการเติบโตในหน้าที่

14-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล