• เคลียร์ Spec ที่เกี่ยวกับการออกแบบกับฝ่ายผลิต
  • สามารถคำนวนวงจรสตาร์ทมอเตอร์
  • ออกแบบตู้ควบคุมไฟฟ้า รวมถึงการทำ Shop Drawing

26-May-17

 

Applied
  • ชาย อายุระหว่าง 25-30 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์
  • สามารถใช้ programmable logic controller (PLC) ได้

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
  • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี
  • มีประสบการณ์ในการควบคุมกระบวนการผลิต

22-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล