• Male, 30 - 38 years old
 • Bachelor’s Degree in ELECTRICAL/ELECTRONIC
 • Experience of 5 years up, specialized

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมกระบวนการผลิต

20-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor of Electrical Engineering
 • 3 years experience in engineering
 • Coordination of all technical activities

18-Jul-17

 

Applied
 • มีทักษะในการบริหารจัดการงานโรงงานอุตสาหกรรม
 • หากมีประสบการณ์ด้านโรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความอดทนและทำงานเป็นทีม

13-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล