• ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
  • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี
  • มีประสบการณ์ในการควบคุมกระบวนการผลิต

22-May-17

 

Applied

CONTINUOUS IMPROVEMENT MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-นนทบุรี

  • Thai nationality
  • Bachelor’s degree or higher in a relevant Engineer
  • 8+ years’ experience in manufacturing operations

22-May-17

 

Applied
  • เคลียร์ Spec ที่เกี่ยวกับการออกแบบกับฝ่ายผลิต
  • สามารถคำนวนวงจรสตาร์ทมอเตอร์
  • ออกแบบตู้ควบคุมไฟฟ้า รวมถึงการทำ Shop Drawing

19-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล