• คิดนำเสนอโครงการ จัดการกิจกรรม CSR ของบริษัท
 • ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • วิเคราะห์และสรุปแผนงานตามนโยบายของบริษัท

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master Degree in Communication Arts, TV Production
 • 10yrs of Live or non-live entertainment marketing
 • A Thai Citizen. Male or Female

19-Apr-17

 

Applied
 • MBA Degree of communication
 • In-depth understanding of market research
 • A Thai Citizen. Male or Female

18-Apr-17

 

Applied
 • Be Responsible for overall marketing activities
 • Initiate and develop both of trade promotion
 • Develop, and evaluate all marketing collaterals

18-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in PPC search advertising & performance
 • Able to build large data structures
 • Extremely comfortable with data

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล