• Bachelor’s Degree in Pharmacy or other related
  • Good command of English.
  • 3-5 years working experience

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 45 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาตร์
  • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

12-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล