• ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 45 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาตร์
  • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

22-Mar-17

 

Applied
  • ปริญญาโทหรือตรี สาขาการตลาด
  • ประสบการณ์ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • วางแผนงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท

21-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล