• ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแบรนด์ผ่านสื่อ ต่าง ๆ
  • จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย Promotion ต่าง ๆ
  • สร้างและสื่อสารภาพลักษณ์และข้อมูลของแบรนด์

24-Mar-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี วิทยาศาตร์การอาหาร
  • ประสบการณ์การทำงานด้านควบคุมระบบคุณภาพ
  • หรือที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร อย่างน้อย 3 ปี

22-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล