• วางแผนและบริหารทีมงานให้ปฏิบัติงานบรรลุผล
  • พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพมากขึ้นโดยการทดลอง
  • แก้ไขปรับปรุงปัญหาจากการร้องเรียนของลูกค้า

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • งานวิจัยฟาร์มของบริษัท งานวิจัยสูตรอาหาร
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ด้านการวิเคราะห์อาหาร
  • มีความละเอียดรอบคอบ

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Research and Developement
  • Product developement
  • Food science

09-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล