• ห้องปฏิบัติการเคมี
  • จบ ม. 6 (วิทย์-คณิต) ขึ้นไป
  • ประสบการณ์ เคยทำงานด้านห้อง LAB วิเคราะหฺ์

24-Apr-17

 

Applied
  • Male or Female, Age 18 years up
  • Master or Bachelor’s Degree in Food Science
  • More 10 years of R&D experience in Food Business

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Male or Female, Age 18 up
  • Master or Bachelor’s Degree in Food Science
  • More 3 years of experience in Food Factory of RD

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล